Climatologie medicala

1 2

Nicoleta IONAC, Sterie CIULACHE

Atlasul Bioclimatic al României

Editura Ars Docendi a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 280 pag, 2008,

ISBN 978-973-558-377-4.

 

În esenţă, „Atlasul bioclimatic al României” este prima lucrare de acest fel din literatura românească de specialitate şi unica lucrare la asemenea scară, existentă în întreaga lume, aducând o contribuţie decisivă la fundamentarea unei noi subramuri ştiinţifice şi implicit la implementarea unor noi metode de studiu în climatologia românească.  Lucrarea, elaborată în cadrul Programului „Cercetare de Excelenţă” care a finan­ţat, prin Universitatea Politehnica Bucureşti-Programul MENER şi pro­iectul nr. 623/2005-2008, intitulat „Resurse şi restricţii bioclimatice pe teritoriul României”, având ca instituţie coordonatoare Universitatea din Bucureşti, (director de proiect - prof. dr. Nicoleta IONAC) şi ca instituţie parteneră, Asociaţia de Climatologie din România (responsabil ştiinţific - prof. dr. Sterie CIULACHE, preşedintele acesteia din urmă), cuprinde 152 de hărţi care prezintă repartiţia spaţială a zece indici bioclimatici - Temperatura echi­valent efectivă (TEE), Indicele termohigrometric (THI), Indicele de disconfort THOM (DI THOM), Indicele de căldură (HI), Indicele HUMIDEX, Indicele SIMMER estival (SSI), Indicele de stress/ten­siune relativ(ă) (RSI), Indicele SCHARLAU estival (ISE), Indicele SCHARLAU hibernal (ISH) şi Indicele puterii de răcire a vântului (Pr) - deosebit de importanţi, de expresivi şi de utili pentru cunoaşterea potenţialului bioclimatic al teritoriului României, la care se adaugă 108 fişe sintetice, care prezintă distri­buţia temporală a potenţialului bioclimatic la fiecare dintre cele 108 de staţii meteorologice, ale căror date de temperatură, presiune atmos­ferică, umezeală relativă şi viteză a vântului, din intervalul 1961-1990, au fost utilizate pentru elaborarea acestuia. Întrucât şi hărţile şi fişele sintetice care alcătuiesc atlasul includ o scară în trei trepte a potenţialului bioclimatic, utilizatorii acestuia pot foarte uşor să afle astfel care sunt regiunile sau arealele de pe teritoriul ţării în care bioclimatul este excesiv de friguros, foarte rece, rece, răcoros, neutru, cald sau sufocant de cald pentru confortul şi sănătatea lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 20 Aprilie 2011.