poza Gabi

 

 

 

 

 

Facultatea de Geografie

 UNIVERSITY OF BUCHAREST

          FACULTY OF GEOGRAPHY

Regional Geography and Environment

Department

                   

 

CARTEDD

    Research Center

for Regional Analyses in Tourism,

            Environment

and Sustainable Development

            (CARTEDD)


   JETA

     Vice editor-in-chief of

         "Journal of Environmental

             and Tourism Analyses"

       http://jeta.rev.unibuc.ro/

Poster Hohe Tauern Symposium Salzburg 2017

6th International Symposium for Research in Protected Areas, 2-3 november, 2017.

   POSTER MATEIAS

          Poster: MOUNT MATEIAŞ -

     A DISSAPEARING NATURAL ENTITY

 

 

 

 

International  Conference 
                                              
      Pro Mountains:Tourism, Environment, Sustainable Development 

Nature and People:

interactions, conflicts, consequences, solutions

 

 

 

 

 

 

 

Pro mountains 2

Pro mountains 1

Pro mountains 3

Promountains 4

Pro mountains 5

Promountains 6

 

 

Gabriela Manea Pagina Principala

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2006 - prezent: conferenţiar doctor

2000 - 2006: lector doctor

1994 - 2000: asistent universitar

1992 - 1994: preparator universitar

1990 - 1992: profesor de geografie la Colegiul Tehnic "Unirea" din Bucureşti

GRANTURI/PROIECTE

Internaţionale

Coordonator național din partea României, în Proiectul european Tree of the Year 2017-2020.Coordonator european: Environmental Partnership Association (EPA), CEHIA

Impact of Land Use  Modification on the Biodiversity of Portile de Fier Natural Park Area. Financed by UNESCO-MAB „Young Scientist Awards” ; Beneficiary: UNESCO, Department of Ecological Sciences; http://www.unesco.org/mab/doc/mys/96/vintila/96_vinti.pdf (project manager).1996-1997

Management Committee  Member  in „Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) COST Action ES1101 – HarmBio”; http://www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1101 .2011-2016

Naţionale

Metode si mijloace de identificare si prioritizare a peisajelor subcarpatice dintre Prahova si Râmnicu Sarat, în vedereagestionarii lor durabile. Director: prof.univ.dr. Ileana Patru. Beneficiar: CNCSIS.2006-2008

Studiu privind hidrologia lacului de acumulare Porţile de Fier I si influenţa acestuia asupra morfodinamicii versantului românesc, în vederea gestionarii durabile a resurselor de apa şi a peisajului. Director: prof.dr. Liliana Zaharia. Beneficiar: CNCSIS. 2005-2006

Biodiversitatea, funcţionalitatea si naturalitatea ecosistemelor din Munţii Banatului – protecţie, conservare si gestiune sociala. Director: prof.univ.dr. Maria Pătroescu. Beneficiar: CNCSIS. 2003-2005

Riscuri naturale si implicaţii asupra asezarilor umane în Subcarpaţii dintre Gilort si Topolog. Director: prof.dr. Ion Marin.Beneficiar: CNCSIS. 2002-2004

Vulnerabilitatea versanţilor la alunecări de teren. Studiu de caz: sectorul subcarpatic al Văii Prahovei. Director: prof.dr.Iuliana Armaş. Beneficiar: CNCSIS. 2001-2003

Dinamica şi evaluarea peisajului din culoarele intramontane. Studiu de caz: Defileul Dunarii, Defileul Oltului, Culoarul Bran-Rucar, Valea Prahovei. Director: prof.dr. Ileana Patru. Beneficiar:CNCSIS. 2001-2003

Studiu geoecologic al Văii Dunării româneşti. Director: prof.dr. Maria Pătroescu. Beneficiar: CNCSIS.1996-1998

Dinamica peisajelor rurale din România. Studiu de caz: Câmpia Româna. Director: prof.dr. Maria Pătroescu. Beneficiar:CNCSIS.1996-1998

Studiu (pilot) de reconstrucţie ecologică a unui ansamblu urban din zona centrală Bucureşti (zona Calea Moşilor – str. Traian – Bd. Carol).. Director: prof.univ.dr. Maria Pătroescu. Beneficiar: MLPAT.1994–1995

Studiu (pilot) de restructurare ecologică a unui ansamblu urban din zona centrală Bucuresti (ansamblul Soseaua Stefan cel Mare – str. Viitor – str. Vasile Lascar).  Director: prof.univ.dr. Maria Pătroescu. Beneficiar: MLPAT.1993–1994

Cercetari privind refacerea si optimizarea landşaftului cu ajutorul ecosistemelor forestiere. Director: prof.univ.dr. Maria Pătroescu. Beneficiar: Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice.1992

 


Membru în organizaţii profesional ştiinţifice nationale şi internaţionale

Societatea de Geografie din Romania

Societatea Romana de Ecologie

Asociatia Geomorfologilor din Romania

Mountain Research Initiative

Science for Carpathians Initiative (S4C Initiative)

EUROGEO (2014)

Teza de doctorat

Impactul modificării utilizării terenurilor asupra dinamicii peisajului, in Parcul Natural Porţile de Fier. Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, 2001

Domenii de cercetare

Planificare teritorială durabilă (analize geoecologice în vederea reconstrucţiei ecologice a mediilor urbane şi rurale), biogeografie generală, ecosisteme urbane şi rurale, arii naturale şi zone culturale protejate (oportunităţi de armonizare a relaţiior om-mediu, prin gestionarea publică durabilă a resurselor regenerabile din ariile naturale protejate şi a bunurilor materiale şi imateriale din zonele culturale protejate), turism de nișă (ecoturism,turism de voluntariat)

CĂRŢI ŞI CURSURI UNIVERSITARE

1.Gabriela Manea, 2003, Naturalitate şi antropizare în Parcul Natural Porţile de Fier, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 973-575-802-4

2.Ion Marin (coordonator), Marian Marin, Gabriela Manea, Vasile Popa, Radu Irimia, Adrian Tişcovschi, 2004, America de Sud. Geografie regională, Editura Universitară, Bucureşti

3.Gabriela Manea, 2005, Zone şi arii protejate şi valorificarea lor în turism, Editura CREDIS, Bucureşti, ISBN 973-734-046-9

4.Gabriela Manea, 2011, Elemente de biogeografie, Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-973-749-588-4

 

ARTICOLE STIINŢIFICE

Despina Vasilcu, Ioana Cojocaru, Elena Matei, Gabriela Manea, Octavian Cocoş, 2017, The Hutsuls in South Bukovina: From Tradition to Sustainable Development, Eastern  European Countryside (EEC) –Accepted  (under printing)

Gabriela Manea, Elena Matei, Iuliana Vijulie, Laura Tîrlă, Roxana Cuculici,  Octavian Cocoș, Adrian Tișcovschi, 2016, Arguments for Integrative Management of Protected Areas in the Cities – Case Study in Bucharest City, Procedia Environmental Sciences,  32 ( 2016 ) 80 – 96 DOI:10.1016/j.proenv.2016.03.014; Available online at www.sciencedirect.com

 Iuliana Vijulie, Gabriela Manea, Laura Tîrlă, Elena Matei, Mihaela Preda, Roxana Cuculici, 2016. Revival of the rice crops in the south of Romania: Pros and cons, Procedia Environmental Sciences, vol. 32, p. 373-385, DOI:10.1016/j.proenv.2016.03.043 (SCOPUS, ISI Web of Science) 

 Elena Matei, Despina Vasilcu, Gabriela Manea, Octavian Cocoş, Roxana Cuculici, Iuliana Vijulie, Dorin Matei, 2016. Semisubsistence Farming Development in a Carpathian Declining Mining Area. A microscale Study of Landowners’ Perception: Stulpicani Commune, Romania, Procedia Environmental Sciences, Doi: 10.1016/j.proenv.2016.03.041.

Mihaela Preda, Iuliana Vijulie, Gabriela Manea, Alina Mareci (2015)– The Customary Identity of the Coppersmiths’ Clan in Oltenia: Between Tradition and Modernity. Eastern European Countryside, No.21/2015, Nicolaus Copernicus University Press, Torun, IF.2014/2015: 0,062.Available on http://www.degruyter.com/view/j/eec.2015.21.issue-1/eec-2015-0004/eec-2015-0004.xml?format=INT 

Elena Matei, Octavian Cocoş, Gabriela Manea, Iuliana Vijulie. Social perception of passive pollution by asbestos in Darabani town, Botoşani county, Romania ,Environmental Engineering and Management Journal, May 2015,Vol. 14, No. 5,965-1240,1137- 1143,IF.2015: 1.065,

http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/issues/vol14/vol14no5.htm    

Gabriela MANEA, Iuliana VIJULIE, Laura TIRLA, Elena MATEI, Roxana CUCULICI, Adrian TIȘCOVSCHI, Octavian COCOȘ (2015)Biourbanism - a solution for mitigation of urban climate. Case study Bucharest city, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului Volume XIV, Issue 1 (June 2015), pp. 30-40 (11) http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2015.118.i

MANEA GabrielaMATEI Elena, TISCOVSCHI Adrian (2009):Preliminary case study on the environmental quality and life quality in the Romanian rural rudimentary communities, „European Countryside” (Reviewed International Scientific On Line Journal in the Field of Rural Research), p.227-240, Versita Publisher, DOI 10.2478/v10091-009-0018-0.,ISSN 1803-8417

MANEA Gabriela, MATEI Elena, VIJULIE Iuliana, MARIN M., COCOS O., TISCOVSCHI A.(2013):Tradition and modernity in the romanian rural space.  Case Study: the Arges Sub-Carpathian Foothills, Eastern European Countryside Journal, vol.19/2013,127pp.,  ISSN: 1232-8855. IF/2011: 0.083

Matei Elena, Dumitrache Liliana., Manea Gabriela, Cocos, O., Mihalache Carmen (2013). Begging Phenomenon in Bucharest City: Dimensions and Patterns of Expressio.Revista de Cercetare si Interventie Sociala ,43, 61-79

Download: http://www.rcis.ro/images/documente/rcis43_05.pdfIF/2012 :1.354

VIJULIE Iuliana, MATEI Elena, MANEA Gabriela, COCOS Octavian, CUCULICI Roxana (2012) - Assessment of Agricultural Land Fragmentation in Romania, A Case Study: Izvoarele Commune, Olt County, Acta geographica Slovenica, 2nd issue of volume 52 (2012), DOI: 10.3986/AGS52206; IF/ 2011: 1.333

UDC: 911.3:711.14(498), COBISS: 1.01;

ACHIM Elena, MANEA Gabriela, VIJULIE Iuliana, COCOS O., TIRLĂ Laura (2012) - Ecological Reconstruction of the Plain Areas Prone to Climate Aridity through Forest Protection Belts. Case Study: Dăbuleni Town, Oltenia Plain, Romania, Procedia Environmental Sciences, Vol 14, pp. 154-163, ISSN: 1878-0296, Imprint: ELSEVIER,

Iuliana Vijulie, Elena Matei, Gabriela Manea, Laura Tirla, Octavian Cocos, Roxana Cuculici, Adrian Tiscovschi (2013): Perception of local communities upon the conservation of Bucovina's architectural tradition, pp. 231-238.  13th International Multidisciplinar Scientific Geoconference Proceedings, Vol II: Ecology, Economics, Education and Legislation, ISBN 978-619-7105-05-6, ISSN 1314-2704, DOI 10.5593/sgem2013

Elena Matei, Liliana Dumitrache, Gabriela Manea, Iuliana Vijulie, Laura Tarla, Dorin Matei (2013): Urban sustainable development of the Romanian small towns in local communities and authorities' perception, pp. 347-356.  13th International Multidisciplinar Scientific Geoconference Proceedings, Vol II: Ecology, Economics, Education and Legislation, ISBN 978-619-7105-05-6, ISSN 1314-2704, DOI 10.5593/sgem2013

VIJULIE Iuliana, MANEA Gabriela, MARICA Mihaela, DOROBANŢU Hermina (2012):Méthodes d’identification de l’hétérogénéité des paysages urbains. Étude de cas: périmètres du quartier Berceni, Bucarest, Analele Universităţii Bucureşti, Seria Geografie, anul LX, Editura Universităţii din Bucureşti, p.63-74 (12 pagini, 10 figuri), ISSN 1013-4115.

Iuliana Vijulie, Gabriela Manea, Elena Matei,Laura Tîrlă, Ionuţ Trinca (2013): Analysis of farming types’ characteristics in the Boianu Plain (Romania), HUMAN GEOGRAPHIES

Matei Elena, Tirla Laura,  Manea Gabriela, Vijulie Iuliana (2013): Urban, environmental and tourism state of the Romanian Carpathian small towns, Analele Universitatii Bucuresti:geografie,  p. 163-172

Manea Gabriela, Nae Mirela, Matei Elena, Vijulie Iuliana,Tirla Laura (2013):  Raising awareness of volunteer tourism: experiencing the volunteer tourism among students and young researchers, GeoJournal of Tourism and Geosites Year VI, no. 2, vol. 12, November 2013, pp. 111-119, Year 6, no.2, vol.12, ISSN 2065-1198, ISSN-L 2065-0817 Article no. 12104-129

MANEA Gabriela, MATEI Elena (2009):The benefits of the past projects aiming on conservation and the habitat’s management in the Iron Gates Natural Park,for 10 years of existence, in „4th Symposium for Research in Protected Areas 2009 Conference Volume”, Printing office of the Federal State Government of Salzburg, ISBN-13 978-3-9502062-1-0

Gabriela Manea, Iuliana Vijulie, Elena Matei, Roxana Cuculici, Laura Tîrlă (2013):Constraints and Challenges in the Creation and Public Use of the Protected Areas within the City. Case Study: Lake Vacaresti – Bucharest City, Conference volume. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria, p. 491-496, ISBN online: 978-3-200-03106-7, ISBN Printed: 978-3-200-03107-4.           

Iuliana Vijulie, Laura Tîrlă, Gabriela Manea, Elena Matei, Roxana Cuculici (2013): Forest management in the Piatra Craiului National Park, between economic benefits and ecosystem services, Conference volume. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria, p. 783-788, ISBN online: 978-3-200-03106-7, ISBN Printed: 978-3-200-03107-4. 


 

DISCIPLINE PREDATE

Biogeografie: anul II licenţă zi şi i.d., la specializările:

Geografia Turismului, Planificare Teritoriala, Cartografie, Meteorologie și Hidrologie

RhododendronRhododendron

 

Planificarea teritorială şi mediul:

anul I master "Evaluarea Integrată a Stării Mediului"

amenajare biourbanisticaproiectare gaudiana

 

Planificarea mediului:

anul II master "Evaluarea Integrată a Stării Mediului"

Cariera MateiasAlghero argentiera

 

  

Estetica, patrimonializarea și educația în așezările umane:

anul I master "Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă"biourbanismbiourbanism 1

Contact

Adresa: B-dul N. Balcescu 1
Tel: +4 021 305 38 09
Tel/Fax: +4 021.315.30.74
Email: maneagabriela2002@yahoo.com
web: www.unibuc.ro

membru al departamentului:
Geografie Regionala si Mediu.

departament din:
Facultatea de Geografie.

Cursuri

 

Online Resources

 
Pagină actualizată la 13 Decembrie 2017.