Profesor Doctor Bogdan Andrei Mihai

 • Licenţiat, din 1995, în geografie, cu specializarea geomorfologie-pedologie şi magister, din anul 1996, în specializarea ,,Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin organizare şi amenajare regională”.
 • Din anul 1995 a parcurs toate treptele gradelor universitare, ocupând din anul 2009, poziţia de profesor la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti, Catedra de Geomorfologie-Pedologie.
 • Doctor în geografie din anul 2003, în specializarea geomorfologie, cu teza de doctorat intitulată ,,Munţii din bazinul Timişului (Carpaţii Curburii). Studiu geomorfologic cu privire specială asupra morfodinamicii actuale şi amenajării spaţiului montan” (coordonator ştiinţific prof. dr. M. Ielenicz), apreciată cu titlul ,,Magna cum Laude”.
 • Cursuri cu o tematică diversificată în domeniile geografiei fizice (geografie fizică generală, geografia fizică a României), geomorfologiei (geomorfologie, geomorfologie climatică, relieful României, cartografie geomorfologică).
 • Din anul 2003 este titular de curs în domeniul teledetecţiei şi a contribuit în mod direct la dezvoltarea la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti a unui laborator modern de teledetecţie, bazat pe analiza digitală a imaginilor. De asemenea a predat în premieră la Facultatea de Geografie o serie de cursuri de mare utilitate practică (analiza imaginilor, procesarea digitală a imaginilor, fotogrammetrie, fotogrammetrie cadastrală).
 • Începând cu anul universitar 2009-2010 este profesor asociat la Universitatea de Vest din Timişoara, unde predă cursul de Mijloace şi metode de analiză a datelor de teledetecţie, în cadrul masteratului de Sisteme Informaţionale Geografice (dezvoltat în colaborare cu profesor de la Universitatea din Salzburg, Austria), în cadrul Facultăţii de Chimie-Biologie-Geografie.
 • Autor a opt cărţi de specialitate şi a circa 50 de articole de specialitate, publicate în reviste cu referenţi din ţară şi străinătate (SUA, Franţa, Polonia, Japonia, Germania, Elveţia etc.), precum şi în volumele unor conferinţe internaţionale.
 • A publicat şapte articole cotate ISI şi în bazele de date internaţionale, precum şi numeroase articole în volumele diferitelor conferinţe internaţionale. Este citat în articole publicate în reviste ISI, în cadrul bazelor de date Springer, SCOPUS şi BioOne.
 • Dintre contribuţiile ştiinţifice notabile amintim: analiza în SIG a potenţialului pentru procese geomorfologice al unor spaţii montane, analiza în SIG a potenţialului reliefului pentru amenajare, aplicarea analizei change detection cu imagini Landsat în dinamica etajelor de vegetaţiei în masive montane din Carpaţii Meridionali, analiza în SIG a susceptibilităţii la alunecări de teren şi a vulnerabilităţii la risc geomorfologic cu modele probabilistice la nivel de detaliu în oraşe montane din  Carpaţii Româneşti.
 • A coordonat trei proiecte de cercetare, cu aplicaţii în modelarea digitală şi evaluarea hazardelor geomorfologice (2004-2005, 2006-2007 precum şi în cel al geomorfologiei şi geoecologiei alpine, dintre care un proiect de tip CEEX (în colaborare, în perioada 2006-2008). Toate acestea au integrat în cadrul echipelor de cercetare, doctoranzi în domeniul geografiei fizice, dintre care cei mai mulţi şi-au finalizat deja tezele de doctorat şi activează în cadrul facultăţii de geografie sau altor instituţii (Institutul Geologic).
 • A fost membru al echipei de cercetare a peste 19 proiecte, dintre care două cu finanţare internaţională (Banca Mondială). A publicat în colaborare cu prof. Emmanuel Reynard de la Universitatea din Lausanne rezulatele cercetărilor de teren efectuate în Masivul Bucegi în 2005 şi 2006 asupra impactului amenajării şi traficului turistic pe Platoul Masivului Bucegi (articolul principal din Geographica Helvetica, 3/2009).
 • Burse de studii şi cercetare, obţinute prin competiţii în Franţa (Bursa guvernamentală 2000), Suedia (2001, grant de cercetare pentru doctorat finanţat de de Academia Regală de Ştiinţe a Suediei la Staţiunea de Cercetare Abisko), Ungaria (1998, în cadrul UNIGIS, la Universitatea Agronomică din Debrecen) şi Marea Britanie (1999, în cadrul programului GNU la Liverpool Hope University College)  precum şi de stagii de documentare în Austria, Polonia, Elveţia, Olanda etc.
 • Profesor invitat în calitate de expert coordinator al unei lucrări de licenţă, la Universitatea din Lausanne (Elveţia) Facultatea de Geoştiinţe şi Mediu (2007).
 • În septembrie 2009 a primit grant de participare la conferinţa Societăţii de Geomorfologie din Elveţia, prin competiţie la Academia de Ştiinţe de la Berna.
 • A iniţiat şi a conferenţiat în cadrul programelor Erasmus-Socrates, la universităţile din Olomouc (Republica Cehă), Cracovia (Polonia) şi Klagenfurt (Austria), începând din anul 2005. În cadrul acestor programe au beneficiat de burse opt studenţi şi doctoranzi dintre care trei şi-au finalizat deja tezele de doctorat. 
 • A conferenţiat studenţilor de la Universitatea din Lausanne, Facultatea de Geoştiinţe şi Mediu (2004) şi celor de la  Universitatea din Twente - ITC  Enschede Olanda (2008).
 • A condus delegaţia României la Olimpiada Internaţională de Geografie de la Gdynia, Polonia, unde s-au obţinut trei medalii dintre care două de aur. A fost recompensat cu premiul şi diploma de merit a Ministerului Educaţiei şi Cercetării (2004).
 • Din anul 2006 a referenţiat articole la revistele internaţionale cotate ISI ,,Remote Sensing of Environment” (Ed. Elsevier) – 2006,,International Journal of Remote Sensing” (Ed. Taylor and Francis) – 2007, 2008 şi 2009, ,,Mountain Research and Development” (Ed. de United Nationa University), 2009 şi 2010.
 • A primit premiul CNCSIS pentru un articol publicat în baza de date ISI Web of  (2008), în cadrul competiţiei din cadrul PN II-IDEI Resurse umane, precum şi premiul Rectoratului Universităţii din Bucureşti pentru articole ISI (2008, 2009).
 • Din octombrie 2010 este conducător de doctorate, în specializarea Geografie fizică.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Bdul. N. Bălcescu nr.1, RO-010041, Sector 1, BUCUREŞTI
Tel: +40-21-3153074
Fax: +40-21-3153074
Mobil: +40-724511172
Tel/Fax: +40-21-3153074
Email: bogdan@geo.unibuc.ro, boogdan71@yahoo.com
web: www.geo.unibuc.ro, www.ad-astra.ro

membru al departamentului:
Geomorfologie - Pedologie - Geomatica.

departament din:
Facultatea de Geografie.

Curriculum Vitae

Fisier de tip .pdf ! CV_Mihai_B_2011

Resurse online

Resurse
Pagină actualizată la 27 Aprilie 2011.