ANALIZA ŞI INTERPRETAREA HĂRŢILOR ŞI FOTOGRAFIILOR SATELITARE

Cursul este o continuare logică a celui de teledetecţie, predat la anul I. Este centrat pe întelegerea modului de abordare calitativă şi cantitativă a informaţiei geografice din structura imaginilor satelitare şi aeriene. Sunt prezentate detaliat noţiunile de interpretare şi procesare digitală a imaginilor de teledetecţie, atât la curs cât mai ales în cadrul lucrarilor practice. Problematica este divizată în elemente teoretice (definiţii, concepte, etape, metode în analiza imaginilor) şi aplicative (analiza tematică a imaginilor cu exemple din domeniul geologiei, geomorfologiei, geografiei umane etc.).

Orasul Predeal, jud. Brasov, Clăbucetele Predealului si sudul Muntilor Postăvaru-Piatra Mare. Imagine pansharpened falscolor 432 intre subscena Landsat ETM+ si subscena SPOT HRV la rezoluţia spaţială de 10,0 m. Proiecţia UTM, Datum WGS 84, zona 35N. Sursa datelor: Global Land Cover Facility, University of Maryland, ESA SPOT Image. Procesarea imaginilor în ENVI 3.4 realizată de prof.dr. Bogdan Mihai.

 

imagine autostrazi olanda

Aplicarea criteriului indirect al densităţii obiectelor, în analiza traficului în cadrul joncţiunii rutiere de autostrăzi Prins Clausplein, de la est de Haga (Den Haag), vestul Olandei. Imaginea arată marele curent de trafic de camioane pe A 4, comparativ cu traficul mult redus de pe racordurile către oraşe. Imagine digitală oblică, autor prof.dr. Bogdan Mihai, oct. 2008.

harta suprapusa campulung

Harta digitală a Depresiunii Câmpulung (Muscelele Argeşului) rezultată din suprapunerea arealelor cu păduri şi a aşezărilor (derivate din clasificarea supervizată a unei subscene Landsat ETM+, 2000) pe un sector al hărţii generale austro-ungare (1910). Autori: lect. dr. Ionuţ Săvulescu, prof. dr. Bogdan Mihai (2010).

Tematica prelegerilor

1. Analiza imaginilor. Aspecte teoretice. Scurt istoric.

2. Fotointerpretarea şi procesarea imaginilor de teledetecţie. Noţiuni şi exemple.

3. Etapele analizei imaginilor. Exemple.

4. Interpretarea tematică în analiza imaginilor. Analiza geologiei pe imagini de teledetecţie.

5. Analiza reliefului pe imagini de teledetecţie.

6. Analiza elementelor biopedoclimatice. Analiza vegetaţiei pe imagini de teledetecţie.

7. Analiza populaţiei şi aşezărilor pe baza imaginilor de teledetecţie.

8. Analiza activităţilor industriale şi a impactului lor asupra mediului pe baza imaginilor de teledetecţie.

9. Analiza acoperirii terenului şi activităţilor agricole şi silvice pe baza imaginilor de teledetecţie.

10. Analiza infrastructurilor de transport pe baza imaginilor de teledetecţie.

Tematica lucrărilor practice

1.Imagini satelitare multispectrale Landsat. Caracteristici generale.

2. Benzi spectrale Landsat TM şi ETM+. Analiza comparativă a datelor multispectrale.

3.Combinaţii de benzi spectrale Landsat. Analiza comparativă a datelor de teledetecţie în imagini în culori naturale şi falscolor.

4. Metode de procesare digitală a imaginilor satelitare (corecţii radiometrice şi geometrice, corecţii de contrast pe baza histogramei, filtre morfologice şi de convoluţie, indici normalizaţi de diferenţiere etc.).

5. Fuzionarea datelor de teledetecţie la rezoluţii diferite prin tehnica image sharpening. Aplicaţii la imagini Landsat, SPOT şi Quick Bird.

6.Clasificări tematice nesupervizate şi supervizate pe imagini Landsat şi extragerea datelor geografice.

7.Exploatarea calitativă a aerofotogramelor (asamblaje necontrolate, interpretare vizuală).

8.Exploatarea cantitativă a aerofotogramelor (măsurători de distanţe, suprafeţe, de paralaxă).

Bibliografie

Bonn, F., Rochon, G., coord.(1992) Précis de télédétection, Vol.1 : Principes et methodes, Presses de l'Université du Québéc.

Bonn, F., coord.(1996) Précis de télédétection, Vol. 2: Applications thematiques,  Presses de l'Université du Québéc.

Donisă, V. (2004) Procesarea numerică a imaginilor, Ed. Azimuth, Iaşi.

Donisă, V., Donisă, I. (1998) Dicţionar explicativ de teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Geografice, Ed. Junimea, Iaşi.

Grigore, M. (1996) Aerofotointerpretare geografică, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

Jensen, John R., (2005) Introductory Digital Image Processing, 3rd Ed., Upper Prentice Hall.

Jensen, J.R. (2007) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, 2nd Ed., Prentice Hall.

Lillesand, T., Kiefer, R., Chipman, J. (2004) Remote sensing and image interpretation, J. Wiley and Sons, London.

Mihai, B.A. (2007) Teledetecţie. Introducere în procesarea digitală a imaginilor., Ed. Universităţii din Bucureşti

Richards, J.A., Xiuping, J. (2006) Remote sensing digital image analysis, Springer

Sabins, F.F. (1997) Remote sensing. Principles and interpretation, Freeman

Short, N., coord. (2006) The Remote Sensing Tutorial, rst.gsfc.nasa.gov, site administrat de NASA.

Wan Bakx (2008) Principles of remote sensing. Module 2. Presentations, ITC Enschede.

Zăvoianu, F. (1999) Fotogrammetria, Ed.Tehnică, Bucureşti

Zegheru, N., Albotă, M. (1979) Introducere în teledetecţie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

x x x (2001) ENVI tutorials. Research Systems – Kodak

 

Site-uri internet

NASA – Goddard Space Flight Centre.The Remote Sensing Tutorial

http://rst.gsfc.nasa.gov/

Canada Centre for Remote Sensing. Tutorial. Fundamentals of remote sensing.

http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/index_e.php

GIS development.Remote sensing tutorial.

http://www.gisdevelopment.net/tutorials/tuman008.htm

CRISP Singapore. Remote sensing tutorial.

http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/rsmain.htm

The Remote sensing tutorial

http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/index.html

Chesapeake Bay and Mid Atlantic from Space. Remote sensing tutorial. Glossary.

http://chesapeake.towson.edu/glossary.asp

Aerial photography and remote sensing (tutorial)

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/remote/remote_f.html

NASA Landsat programme page

http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat/landsat.html

Global Land Cover Facility. University of Maryland (Landsat data source)

http://glcf.umiacs.umd.edu/data/landsat/

NASA Landsat page

http://landsat.gsfc.nasa.gov/education/tutorials.html

Landsat user’s handbook (manualul Landsat)

            http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/handbook.html

Landsat USGS page

http://landsat.usgs.gov/

Center for Earth Resources Observations and Science

                http://glovis.usgs.gov/

Pagină actualizată la 13 Martie 2011.