FOTOGRAMMETRIE

 

Cursul este destinat prezentării principiilor şi noţiunilor de bază ale fotogrammetriei, domeniu al geomaticii ce are ca scop obţinerea de informaţii cantitative de precizie legate de obiectele şi fenomenele de pe suprafaţa terestră. Structura cursului urmăreşte logic etapele procesului tehnologic al fotogrammetriei, de la proiectarea şi realizarea zborului de aerofotografiere, avionul, camera şi echipamentele auxiliare folosite în preluarea imaginilor analogice şi digitale, procesarea imaginilor în laborator, caracteristicile imaginilor aerofotogrammetrice, ortorectificarea, restituţia fotogrammetrică, cartografierea pe baza imaginilor aerofotogrammetrice. 

suprapunere ortofotoplan harta cadastrala Piata Victoriei

Suprapunerea în aplicaţia digitală Global Mapper a unei hărţi cadastrale peste un ortofotoplan din zona Piata Victoriei, Bucuresti. Autor: masterand Răzvan Popescu, anul II, Geomorfologie şi Cartografie cu Elemente de Cadastru, februarie 2011.

 

Tematica prelegerilor

1. Noţiuni generale de aerofotogrammetrie.

2.Principiile de bază ale aerofotogrammetriei. Zborul de aerofotografiere. Instrumente, materiale, exemple.

3.Aerofotograma. Caracteristici optice şi geometrice. Exemple.

4.Fotografierea şi interpretarea geografică a imaginilor. Filme, filtre, produse, aplicaţii.

5.Exploatarea cantitativă a aerofotogramelor.

6.Proiecţia centrală şi paralaxa imaginilor. Stereomodelul. Aplicaţii.

7.Ortocorecţia şi cartografierea pe baza aerofotogramelor.

8.Elemente de procesare digitală a imaginilor.Aplicaţii.

Tematica lucrărilor practice

1.Fotograma aeriană. Elemente şi proprietăţi.

2.Tipuri de aerofotograme. Elemente de interpretare diferenţiată.

3. Asamblaje de imagini aeriene în format analogic şi digital.

4. Stereomodelul. Realizare, proprietăţi (exagerarea) şi interpretare vizuală.

5.Ortocorecţia. Date necesare, elemente de orientare, construirea modelului imaginii pe baza MNA.

6. Măsurători de planimetrie pe fotograme aeriene.

7. Măsurători de paralaxă pe fotograme aeriene.

8. Reprezentarea grafică şi cartografică a datelor rezultate în fotogrammetrie. Elemente de stereorestituţie digitală.

 

Bibliografie

AUF, UREF (red. Bonn, F., Rochon, G), 1992, 1996, 1998, Precis de teledetection, vol. I-III Presses de l Universite  de Quebec

Donisă, I., Grigore, M. Tövissi (1980) Aerofotointerpretare geografică, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Donisă, V. (2004) Procesarea numerică a imaginilor, Ed. Azimuth, Iaşi

Falkner, E., Morgan, D. (2002) Aerial mapping: Methods and applications, CRC Press LLC.

Lillesand, T., Kiefer, R., Chipman, J. (2004) Remote sensing and image interpretation, J. Wiley and Sons, London

Kemp, K. (2008) Encyclopaedia of Geographic Information Science, SAGE Publications.

Konecny, G. (2003) Geoinformation.Remote sensing, photogrammetry and Geographic Information Systems, Taylor and Francis.

Mihai, B. (2009) Teledetecţie. II. Noţiuni şi principii fundamentale, Ed. Universităţii din Bucureşti.

Richards, J. A., Xiuping, J. (2006) Remote sensing digital image analysis, Springer Verlag.

Rotaru, M., Anculete, Gh. (1993) Topogeodezie militară modernă, Vol. I, Noţiuni introductive, MapN Bucureşti

Rotaru, M., Anculete, Gh. (1996) Sistemul cadastral şi regimul funciar din România, Ed. Tehnică, Bucureşti

Sabău, N., Crainic, G. (2006) Aplicaţii ale teledetecţiei în cadastru, Editura Universităţii din Oradea.

Vorovencii, I. (2010) Fotogrammetrie, Ed. Matrix Rom, Bucureşti

Zăvoianu, F. (1999) Fotogrammetria, Ed.Tehnică, Bucureşti

       -      (1996) Photogrammetric mapping, American Society of Civil Engineers 

 

 

Pagină actualizată la 14 Martie 2011.