FOTOGRAMMETRIE CADASTRALĂ

Cursul este centrat pe elemente practice, aplicative. Este vorba de aplicaţii ale fotogrammetriei în elaborarea şi actualizarea hărţilor şi a planurilor cadastrale. Sunt prezentate noţiuni de fotogrammetrie, dar sunt analizate şi posibilitatile aplicaţiilor de fotogrammetrie digitală. Lucrările practice sunt centrate pe actualizarea prin metode digitale a planurilor cadastrale cu studii de caz in Bucureşti. Se realizează corecţii geometrice, suprapuneri de imagini, analiza vizuală şi extragerea de informaţii, crearea de baze de date vectoriale etc.

 

harta cadastrala actualizata cu ortofoto

Harta digitală a modificarilor de regim cadastral în arealul Piaţa Universităţii-Bdul. Mihail Kogalniceanu, Bucureşti (1990-2005), întocmită cu ajutorul ortofotogramelor digitale. Autor: masterand Mirela Vasile, Anul II, Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru, februarie 2011.

 

Teme prelegeri

1.Noţiuni introductive. Fotogrammetria şi cadastrul. Relaţii şi aplicaţii.

2. Elemente de bază în fotogrammetrie. Ortofotograma şi proprietăţile acesteia.

3. Caracteristici ale imaginilor cu aplicaţii în fotogrammetria cadastrală.

4. Etape de lucru în fotogrammetria cadastrală.

5. Aparate şi instrumente utilizate în fotogrammetria cadastrală (analogice şi digitale).

6. Metode şi mijloace de extragere a informaţiei din imaginile ortorectificate. Criterii de interpretare. Exemple.

7. Sisteme de clasificare şi reprezentare a elementelor cadastrale pe planuri şi hărţi.

8. Calitatea şi controlul datelor cadastrale rezultate prin exploatarea imaginilor ortorectificate.

9. Erorile şi sursele de erori în obţinerea datelor cadastrale prin exploatarea imaginilor de teledetecţie.

Tematica lucrărilor practice

1. Aplicaţii SIG utilizate în fotogrammetria cadastrală.

2. Sisteme de reprezentare a datelor în cadastru. Sistemul de clasificare CORINE Land Cover 2000.

3. Pregătirea imaginilor pentru exploatare în fotogrammetria cadastală.

4. Extragerea elementelor de cadru natural pentru hărţi şi planuri cadastrale.

5. Extragerea elementelor de cadastru imobiliar pentru planuri şi hărţi cadastrale.

6. Extragerea elementelor de infrastructură de căi de comunicaţii şi transporturi pentru planuri şi hărţi cadastrale.

7. Extragerea altor elemente de importanţă pentru planuri şi hărţi cadastrale.

8. Controlul calităţii datelor cadastrale rezultate.

Bibliografie

AUF, UREF (red. Bonn, F., Rochon, G), 1992, 1996, 1998, Precis de teledetection, vol. I-III Presses de l Universite  de Quebec

Donisă, I., Grigore, M. Tövissi (1980) Aerofotointerpretare geografică, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Donisă, V. (2004) Procesarea numerică a imaginilor, Ed. Azimuth, Iaşi

Falkner, E., Morgan, D. (2002) Aerial mapping: Methods and applications, CRC Press LLC.

Lillesand, T., Kiefer, R., Chipman, J. (2004) Remote sensing and image interpretation, J. Wiley and Sons, London

Kemp, K. (2008) Encyclopaedia of Geographic Information Science, SAGE Publications.

Konecny, G. (2003) Geoinformation. Remote sensing, photogrammetry and Geographic Information Systems, Taylor and Francis.

Mihai, B. (2009) Teledetecţie. II. Noţiuni şi principii fundamentale, Ed. Universităţii din Bucureşti.

Richards, J. A., Xiuping, J. (2006) Remote sensing digital image analysis, Springer Verlag.

Rotaru, M., Anculete, Gh. (1993) Topogeodezie militară modernă, Vol. I, Noţiuni introductive, MapN Bucureşti

Rotaru, M., Anculete, Gh. (1996) Sistemul cadastral şi regimul funciar din România, Ed. Tehnică, Bucureşti

Sabău, N., Crainic, G. (2006) Aplicaţii ale teledetecţiei în cadastru, Editura Universităţii din Oradea.

Vorovencii, I. (2010) Fotogrammetrie, Ed. Matrix Rom, Bucureşti

Zăvoianu, F. (1999) Fotogrammetria, Ed.Tehnică, Bucureşti

       -      (1996) Photogrammetric mapping, American Society of Civil Engineers.

 

 

Pagină actualizată la 03 Martie 2011.