GEOMORFOLOGIE CLIMATICĂ

Geomorfologia climatică detaliază probleme prezentate la cursul de geomorfologie din anul al doilea. Este o specializare relativ noua în studiul reliefului, care analizează relaţiile dintre particularităţile climei şi specificul morfodinamicii şi al peisajului geomorfologic. Sunt prezentate elemente de bază privind dezvoltarea acestei direcţii, dar mai ales specificul zonelor morfoclimatice de pe Glob, de la zona intertropicală, savană, deşerturi, zonele temperate şi zonele reci. Sunt prezentate şi particularităţi ale etajării morfoclimatice ale munţilor de pe Glob. Sunt prezentate şi numeroase exemple din România.

 

Valea glaciară Torne din nordul Alpilor Scandinaviei (zona Abisko), august 2001.

Modelarea periglaciară prin gelifracţie şi avalanşe. Valea glaciară Torne din nordul Alpilor Scandinaviei (Laponia, Suedia), august 2001. Foto: Conf. dr. A. Nedelea, Prof.dr. B. Mihai.

 Ghetari din Alpii ElveÅ£iei

Modelarea glaciară şi periglaciară alpină. Gheţarii din masivul Monte Rosa (4634 m), sub vf. Breithorn (4164 m) tributari gheţarului Gorner din Alpii Pennini, Valais, Elveţia, octombrie 2006. Foto: Prof.dr. B. Mihai, Lect.dr. Ionuţ Săvulescu.

 

 

Liguria_versanti

Modelarea versanţilor în zona mediteraneană. Versant complex cu trepte de glacisuri de eroziune, cu terra rossa, in provincia Liguria (est de Genova, Italia), septembrie 2007. Foto: Prof.dr. Bogdan Mihai, Lect.dr. Ionuţ Şandric, dr. Zenaida Chiţu.

Desertul langa Cairo (Egipt)

Modelarea deşertică (hamadă pe suprafaţă structurală) în apropiere de piramidele de la Gizeh şi Cairo, Egipt. Foto: Lect.dr. Ionuţ Săvulescu, noiembrie 2008.

Tematica prelegerilor

1. Geomorfologia climatică-ştiinţă a reliefului. Definiţie, obiect de studiu,istoric.

2.Clima şi relieful. Agenţii morfodinamici specifici şi rolul morfologic al acestora.

3. Zone morfoclimatice latitudinale. Agenţi, procese, forme. Modele morfodinamice ale versanţilor şi albiilor.

4. Zona morfoclimatica umedă (ecuatorială, tropical umedă).

5. Zona morfoclimatică a savanelor (caldă cu două anotimpuri).

6. Zona morfoclimatică uscată (a deşerturilor).

7. Zona morfoclimatică mediteraneeană.

8. Zona morfoclimatică temperat-oceanică şi zona morfoclimatică temperat-continentală.

9. Zona morfoclimatică rece (glaciară şi periglaciară).

10.Muntii Terrei. Aspecte ale etajarii morfoclimatice.Comparatii.

11.Probleme de geomorfologie climatica în România.

Tematica lucrărilor practice

1.Studiul morfoclimatic regional.Structura.Documentare.

2.Reprezentari grafice în geomorfologia climatica.Climograme (Peguy, Walter-Leith, Peltier) si grafice de corelatie.

3.Interpretari ale climogramelor si graficelor de corelatie. Comparatii regionale la scara teritoriului României si pe trepte de relief.

4.Specificul morfoclimatic al teritoriului României.Studii de caz. Prezentare orala. Discutii.

Bibliografie

Allison,R.J., coord.(2002) Applied geomorphology, John Wiley and Sons,    London     

Evans,D.Benn,D.(1998) Glaciers and glaciation,Arnold,London

Budel,J.(1982) Climatic geomorphology,Princeton Univ.Press

Chardon,M.(1989)Montagnes et milieux montagnards,UJF,IGA,Grenoble

Goudie, A. (2004) Encyclopaedia of geomorphology, Routledge, London and New York

Gutierrez, M. (2005) Climatic geomorphology,  Elsevier

Ielenicz, M. (2004) Geomorfologie, Ed. Universitară, Bucureşti

Posea,Gr. si colab(1974) Relieful României,Ed.Ştiintifica,Bucuresti

Posea Gr. si colab.(1976) Geomorfologie, Editura Didactică şi Pedagogică,Bucuresti

Posea, Gr., Cruceru, N. (2005) Geomorfologie, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Thomas,J.(ed.)(1997) Arid zone geomorphology,John Wyley and Sons,London

Tufescu,V.(1966) Modelarea naturală a reliefului şi eroziunea  accelerată, Ed.Ştiinţifica, Bucureşti

Pagină actualizată la 19 Martie 2011.