STATISTICĂ APLICATĂ ÎN GEOMORFOLOGIE, CARTOGRAFIE ŞI CADASTRU

Statistica are aplicaţii tot mai complexe în analiza reliefului şi stă la baza dezvoltării de modele de analiză şi cartografiere a diferitelor procese şi fenomene. Cursul prezintă, pe scurt, noţiuni de bază de statistică, de la eşantionare, reprezentarea grafică şi cartografică  a  datelor, descrierea statistică a datelor, distribuţii de date şi parametri statistici, distribuţia normală, modelul regresiilor lineare, analiza seriilor de timp etc. Partea practica se refera la modalităţi de colectare a datelor, reprezentarea grafică şi cartografică a datelor, în cadrul unor aplicaţii statistice simple dar şi a unor mici aplicaţii SIG şi a unor aplicaţii dezvoltate pe baza imaginilor de teledetecţie.

scatter plot

 

harta desimii cailor de comunicatii

Tematica prelegerilor

1.Noţiuni introductive. Statistica în geomorfologie, cartografie şi cadastru. Istoric, autori, noţiuni, metode.

2. Date în geomorfologie. Eşantionarea în geomorfologie. Descriere şi repartiţie. Metode. Aplicaţii.

3. Modele statistice în geomorfologie. Definiţii, clasificări, aplicaţii.

4. Elemente de statistică bivariată. Funcţii, corelaţii, regresii şi erori. Aplicaţii.

5. Elemente de analiza seriilor de timp în geomorfologie. Definiţii, clasificări, tendinţe. Aplicaţii.

6. Analiza spaţială a datelor statistice în geomorfologie. Elemente analitice cartografice şi de cadastru. Modele deterministice şi modele probabilistice. Aplicaţii.

Tematica lucrărilor practice

1. Alegerea eşantioanelor de date în cadrul lucrării de cercetare.

2. Analiza seturilor de date colectate în teren şi în cabinet. Stabilirea modelelor statistice aplicabile.

3. Determinarea parametrilor specifici seturilor de date şi analiza acestora pe baza diagramelor întocmite pe computer în programe specializate.

4. Realizarea de inventare sau cadastre speciale pentru elemente caracteristice reliefului în contextul lucrării de cercetare. Construirea de baze de date SIG.

5. Reprezentarea în aplicaţii de cartografiere digitală a fenomenelor prezente în contextul proiectului de cercetare (ex. alunecări de teren, ravene etc.) a datelor statistice analizate.

6. Analiza rezultatelor obţinute şi validarea lor.

 

 

Pagină actualizată la 03 Martie 2011.