TELEDETECŢIE

Cursul prezintă noţiunile de bază în domeniul teledetecţiei, pentru studenţii geografi. Explicaţiile sunt dublate de cel puţin un exemplu şi se concentrează mai ales pe problematici legate de analiza imaginilor de teledetecţie aplicată în domeniile geografiei şi ştiinţei mediului. Structura cursului este: noţiuni introductive, spectrul, radiaţia electromagnetică şi aplicaţiile de teledetecţie, principiile pasive şi active ale teledetecţiei, caracteristicile imaginilor de teledetecţie, elemente de analiza imaginilor (analiza imaginilor şi etapele caracteristice, criterii directe şi indirecte de interpretare)

 

sinaia aster harta

 

campulung harta si ortofoto

 

Tematica prelegerilor:

1.Noţiuni generale. Teledetecţie, aerofotointerpretare, fotogrammetrie.

2.Evoluţia istorică a domeniului.

3.Radiaţii electromagnetice. Spectrul electromagnetic şi aplicaţii în teledetecţie.

4.Principiile neconvenţionale pasive ale teledetecţiei.

5.Principiile neconvenţionale active ale teledetecţiei.

6. Aerofotografierea şi aplicaţiile acesteia.

7.Caracteristicile imaginilor satelitare şi aeriene. Exemple.

8. Aerofotointerpretarea geografică. Etape şi operaţiuni.

9.Criterii de aerofotointerpretare.

10.Elemente de bază în aerofotointerpretarea tematică.

Teme de lucrări practice:

1.Imagini satelitare multispectrale Landsat. Caracteristici generale.

2.Combinaţii de benzi spectrale Landsat. Interpretare geografică.

3.Metode simple de procesare digitală a imaginilor satelitare. Corecţii de contrast, filtre, corecţii geometrice, fuziuni de date în format digital la rezoluţii diferite.

4.Clasificări pe imagini şi extragerea datelor geografice. Clasificarea nesupervizată şi clasificarea supervizată.

5.Exploatarea calitativă a aerofotogramelor (asamblaje necontrolate, interpretare vizuală).

6.Exploatarea cantitativă a aerofotogramelor (măsurători de distanţe, suprafeţe, de paralaxă).

7.Analiza şi cartografierea pe baza imaginilor satelitare şi aeriene a reliefului şi acoperirii terenului. 

 

Bibliografie

Bonn, F., Rochon, G. coord. (1992) Précis de télédétection, Vol.1 : Principes et methodes, Presses de l'Université du Québéc.

Bonn, F., coord.(1996) Précis de télédétection, Vol. 2: Applications thematiques,  Presses de l'Université du Québéc.

Donisă, V. (2004) Procesarea numerică a imaginilor, Ed. Azimuth, Iaşi.

Donisă, V., Donisă, I. (1998) Dicţionar explicativ de teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Geografice, Ed. Junimea, Iaşi.

Grigore, M. (1996) Aerofotointerpretare geografică, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

Jensen, John R., 2005, Introductory Digital Image Processing, 3rd Ed., Upper Prentice Hall.

Jensen, J.R. (2007) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, 2nd Ed., Prentice Hall.

Lillesand, T., Kiefer, R., Chipman, J. (2004) Remote sensing and image interpretation, J. Wiley and Sons, London.

Mihai, B.A. (2007) Teledetecţie. Introducere în procesarea digitală a imaginilor., Ed. Universităţii din Bucureşti

Mihai, B. A. (2009) Teledetectie. Notiuni si principii fundamentale, Editura Universitatii din Bucuresti

Richards, J.A., Xiuping, J. (2006) Remote sensing digital image analysis, Springer

Sabins, F.F. (1997) Remote sensing. Principles and interpretation, Freeman

Short, N., coord. (2006) The Remote Sensing Tutorial, rst.gsfc.nasa.gov, site administrat de NASA.

Wan Bakx (2008) Principles of remote sensing. Module 2. Presentations, ITC Enschede.

Zăvoianu, F. (1999) Fotogrammetria, Ed.Tehnică, Bucureşti

Zegheru, N., Albotă, M. (1979) Introducere în teledetecţie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

x x x (2001) ENVI tutorials. Research Systems – Kodak

Site-uri internet (tutoriale)

NASA – Goddard Space Flight Centre.The Remote Sensing Tutorial

http://rst.gsfc.nasa.gov/

Canada Centre for Remote Sensing. Tutorial. Fundamentals of remote sensing.

http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/index_e.php

GIS development.Remote sensing tutorial.

http://www.gisdevelopment.net/tutorials/tuman008.htm

CRISP Singapore. Remote sensing tutorial.

http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/rsmain.htm

The Remote sensing tutorial

http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/index.html

Chesapeake Bay and Mid Atlantic from Space. Remote sensing tutorial. Glossary.

http://chesapeake.towson.edu/glossary.asp

Aerial photography and remote sensing (tutorial)

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/remote/remote_f.html

NASA Landsat programme page

http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat/landsat.html

Global Land Cover Facility. University of Maryland (Landsat data source)

http://glcf.umiacs.umd.edu/data/landsat/

NASA Landsat page

http://landsat.gsfc.nasa.gov/education/tutorials.html

Landsat user’s handbook (manualul Landsat)

            http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/handbook.html

Landsat USGS page

http://landsat.usgs.gov/

Center for Earth Resources Observations and Science

                http://glovis.usgs.gov/

 

Pagină actualizată la 13 Martie 2011.