Proiect 166/2012

 Titlul proiectului

Sinteză de noi biomateriale pentru industria poliesterilor cu aplicabilitate în producția de echipamente de protecție balistică (GREENBALEQUIP) 

Incheiat în cadrul Program PARTENERIATE, Subprogram  Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, Tip 2

DIRECTIA DE CERCETARE D7: Materiale, procese si produse inovative

Autoritatea contractantaUnitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantylui suprior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Director proiect: Dr. Florentina Neatu

 

Rezumatul propunerii

In ultimele doua decenii, polimerii sintetizati din surse regenerabile prezinta un interes deosebit din doua motive majore: 1) din motive de protectie a mediului si 2) constientizarea faptului ca resursele de petrol sunt finite. Un al treilea motiv de interes în dezvoltarea de polimeri din surse regenerabile se referă la cresterea puterii de valorificare a produselor agricole, care este de o importanta economica majora pentru multe ţări. Obiectivul general al acestui proiect se referă la dezvoltarea de noi materiale polimerice cu trei cerinţe funcţionale cheie: non-toxice, biodegradabile şi cu un impact minim asupra gestionării deșeurilor. 
Conceptul GREENBALEQUIP abordeaza intrebari si provocari esentiale unei societati sustenabile, in care materiile prime, procesele si produsele bio sunt bazele economiei.Proiectul abodeaza nu numai importanta dezvoltarea materialelor bio-polimerice si a tehnicilor de preparare aferente acestora, dar, de asemenea, abordeaza si economia, infrastura si politica punerii in aplicare a acestor bio-materiale in cadrul industriei echipamentelor de aparare, deschizand totodata drumul spre o viitoare implementare si in alte sectoare industriale.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al acestui proiect se referă la dezvoltarea de noi materiale polimerice cu trei cerinţe funcţionale cheie: non-toxice, biodegradabile şi cu un impact minim asupra gestionării deșeurilor.

Rezultate estimate

Sinteza si caracterizarea de noi catalizatori pentru sinteza de 2,5-FDCA (acizi furan dicarboxilic) din HMF Investigarea reacției de oxidare catalitica a 5 - (HMF) pentru a obtine selectiv 2,5-DFCA Sinteza de poliesteri pe bază de furan cu o coloratie-scazuta. Inlocuirea PET cu Bio-PEF in productia de echipamente de protectie balistica.

 

Data inceperii proiectului: 12.07.2012

Data incheierii proiectului: 10.07.2012

Durata proiectului : 36 luni

Valoare totala a proiectului (de la buget): 3 000 000 lei

Valoare totala a proiectului (de la buget): 266 000 lei

 

Numarul de parteneri in consortiu: 5

 

 

 

Contact

Adresa: Sos. Panduri, nr. 90-92, sector 5, Bucuresti
Tel: +4 021.410.02.41
Tel/Fax: +4 021.410.02.41
Email: florentina.neatu@chimie.unibuc.ro

Curriculum Vitae

Fisier de tip .doc ! CV Florentina Neatu_Unibuc

Cursuri

 

Resurse online

 
Pagină actualizată la 27 Iulie 2017.