Scriere academică

 

 

Bibliografie generală

 

(1) Lucrări de referință [1]

 

Dicționare normative:

 

DOOM2 = Ioana Vintilă-Rădulescu (coordonator), Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005

DIN = Ioana Vintilă-Rădulescu, Dicționar normativ al limbii române ortografic, ortoepic, morfologic și practic, București, Editura Corint, 2009 [DIN este o versiune explicată a DOOM‑ului]

 

Dicționare explicative:

 

DEX = Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic Gold

DA / DLR = Dicționarul limbii române (DA = seria veche, tomurile I-II, 1913-1949; DLR = seria nouă, 1965-2010) [numit și „Dicționarul-tezaur al limbii române” / „Dicționarul Academiei”]

 

Gramatici academice:

 

GALR (2008) = Valeria Guțu Romalo (coordonator), Gramatica limbii române, București, Editura Academiei Române, 2008 [„Gramatica Academiei”]

GBLR (2010) = Gabriela Pană Dindelegan (coordonator), Gramatica de bază a limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010 [conține și recomandări normative, în acord cu prevederile Academiei Române]

(2) Bibliografie de curs [2]

 

Cazacu, Aurel M., 2007, Teoria argumentării, București, România Press.

Cornea, Paul, 1998, Introducere în teoria lecturii, ediția a II-a, Iași, Polirom

Croitor, Blanca et. al., 2010, Ești COOL și dacă vorbești corect, București, Univers Enciclopedic Gold

Dragomirescu, Adina, Nicolae, Alexandru, 2011, 101 greșeli de lexic și de semantică: cuvinte și sensuri în mișcare, București, Humanitas [facultativ]

Gheție, Ion, Mareș, Al., 1974, Introducere în filologia românească: probleme, metode, interpretări, București, Editura enciclopedică română

Guțu Romalo, Valeria, 2008, Corectitudine și greșeală: limba română de azi, ediția a III-a revăzută, București, Humanitas [facultativ]

Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, 1999, Conversaţia. Structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite, ediția a II-a, Bucureşti, Editura ALL.

Marcus, Solomon, 2005, Paradigme universale, Pitești, Paralela 45

Nedelcu, Isabela, 2013, 101 greșeli gramaticale, ediția a II-a, București, Humanitas

Stoianovici, Drăgan, 2005, Argumentare și gândire critică, București, Editura Universității din București

Şerbănescu, Andra, 2007, Cum se scrie un text?, ediţia a III-a, Iaşi, Polirom

Vulpe, Magdalena, 2002, Ghidul cercetătorului umanist. Introducere în cercetarea şi redactarea ştiinţifică, Cluj-Napoca, Clusium

Vulpe, Magdalena, 2004, Opera lingvistică, vol. I: Dialectal, popular, vorbit, Cluj-Napoca, Clusium


[1] Lucrările de referință se consultă la nevoie.

[2] Lucrările din bibliografia de curs se consultă conform planificării cursului.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 25 Octombrie 2014.