Home | Bioinformatica | Cuprins | Secţiuni | Genetica

<= Secţiunea precedentă

Genetica

Genetica - Repere istorice
    ‒>Mazărea lui Mendel
    ‒>Elicea dubla a ADN
Genetica = eredobiologie -
      ştiinţa axată pe studiul genelor
   ‒>Genetica ca ştiinţă
   ‒>Moştenirea trăsăturilor simple
   ‒>Genomul
Celula

Secţiunea următoare =>

 

Celula

            La începutul secolului al 19-lea dezvoltarea şi perfecţionarea microscopului a permis observarea celulelor. O celulă este o colecţie de structuri chimice, asortate, plasate în interiorul unui sac mărginit de un strat gras numit membrana plasmei. Bacteriile şi protozoarele sunt făcute dintr-o singură celulă. Plantele şi animalele sunt colecţii complexe de celule de diferite tipuri, celulele similare grupate împreună numindu-se ţesuturi. Corpul uman are trilioane de celule. Într-o celulă eucariotă materialul genetic este în interiorul unui nucleu separat de restul celulei printr-o membrană, iar celulele conţin un număr de unităţi funcţionale discrete numite organite. Partea celulei exterioară nucleului se numeşte citoplasmă.

         Într-o celulă procariotă nu există nucleu şi structura este mai omogenă (celulele eucariote au apărut din procariote cu ceva mai puţin de 1,5 miliarde de ani în urmă. Bacteriile sunt procariote, plantele, animalele şi protozoarele sunt eucariote. O celulă eucariotă are diametrul de 10-100 microni, celula unei bacterii 1-10 microni.

   

            Materialul genetic al celulelor este conţinut într-o structură numită cromozom. La majoritatea procariotelor, fiecare celulă are un singur cromozom. La eucariote, toate celulele unui individ conţin acelaşi număr de cromozomi, 8 la arborii fructiferi, 46 la oameni, 84 la rinoiceri. La mamifere şi multe alte organisme eucariote cromozomii apar în perechi omoloage (asemănătoare ca formă şi structură), cu excepţia cromozomilor de sex. Masculul are un cromozom X şi un cromozom Y, iar femelele au doi cromozomi X. Celulele cu perechi omoloage de cromozomi se numesc diploide. Celulele cu cromozomi nepereche se numesc haploide. La organismele poliploide cromozomii apar în tripleţi, cvadrupleţi, etc., omologi.

            Mitoza este procesul de diviziune al celulei. În mitoză fiecare cromozom se dublează, cromozomii se aliniază în regiunea centrală a celulei, apoi se separă în două grupuri care se deplasează către capetele celulei, şi o membrană celulară se formează separând cele două celule surori. Pe parcursul mitozei cromozomii pot fi observaţi bine la microscop. Ei pot di deosebiţi unul de altul prin structura lor de benzi, putând fi observate şi anumite anomalii. De exemplu sindromul Down apare există o copie suplimentară a cromozomului 21 (cromozomii se numerotează în ordinea inversă a mărimii lor).

            Celulele ou şi spermatozoizii (gameţii) la speciile care se reproduc sexual sunt haploide. Procesul meiozei produce patru celule ou/spermă dintr-o singură celulă diploidă. Descriem principalele etape ale meiozei. Celula diploidă iniţială are două copii omoloage a fiecărui cromozom (cu excepţia cromozomilor X şi Y). Una dintre acestea este numită copie paternă (deoarece este moştenită de la tată) şi cealaltă este numită copie maternală. Fiecare dintre ele se dublează. Cele patru copii sunt apoi aduse împreună, şi ceva materie poate fi schimbată între copiile paterne şi materne. Acest proces este numit recombinare sau încrucişare (crossover). Apoi diviziunea celulară apare, cu cele două copii paterne (posibil conţinând material de la copiile materne datorită recombinării) trecând într-o celulă fiică, şi cele două copii materne trecând în cealaltă celulă fiică. Fiecare celulă fiică se divide din nou, fiecare nouă celulă fiică conţinând câte o singură copie (paternă sau paternă). În acest mod sunt produse patru celule haploide de spermă sau ou

            În procesul de fertilizare o celulă de spermă şi o celulă ou se combină pentru a forma o diploidă zigotă, din care un nou individ se dezvoltă.


© Cornel Mironel Niculae @fizica.unibuc.ro, 2003-2009, 13-Nov-2009