Geografia Mediului

 

Informații generale

Nivelul: Licență

Anul III - Semestrul 1

Specializarea: Hidrologie-Meteorologie

Disciplina: Obligatorie

Credite: 4

Forma de evaluare finală: Examen

 

Curs:

Structura şi caracteristicile mediului, evoluţia mediului.

Circuitele energetice şi biogeochimice.

Componentele iniţiale ale mediului.

Artificializările antropice.

Surse de degradare a mediului.

Relaţia poluării mediului cu eficienţa activităţilor antropice şi costurile de reabilitare a mediului.

Abordarea problemelor de mediu la scară globală.

Abordarea problemelor de mediu la nivel comunitar şi naţional.

Abordarea problemelor de mediu la nivel regional şi local.

Gestionarea deşeurilor şi proiecţia la nivelul funcţionalităţii mediului.

Tehnologii curate si mijloace de diminuare a impactului asupra mediului.

Etica şi educaţia pentru mediu. Percepţia valorilor mediului.

 

Seminar:

Proiectarea studiilor de mediu. Colectarea datelor de mediu. Proprietăţile mediului.

Fisa de observatie. Fisa de colectare a datelor. Chestionarul socio-ecologic.

Indicatorii de mediu: mod de stabilire şi de normare.  

Raportarea indicatorilor la valorile maxime admise.

Indicatorii de mediu ai EEA.

Calculul amprentei ecologice.

Modelele în evaluarea calităţii mediului.

Cartarea disfuncţionalităţilor de mediu.

Harta calităţii mediului.

Scenariile de evoluţie a calităţii mediului.

Prezentarea proiectelor. 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 13 Ianuarie 2014.