Tehnici si infrastructuri verzi

 

Informații generale

Nivelul: Master

Anul II - Semestrul 1

Specializarea: Evaluarea integrată a stării mediului

Disciplina: Optională

Credite: 3

Forma de evaluare finală: Colocviu

.

Curs:

Evolutia si necesitatea conceptului de tehnici/infrastructuri verzi

Tehnicile verzi in dezvoltarea asezarilor umane

Tipologii de infrastructuri verzi

Dezvoltarea de infrastructuri verzi in medii specifice (infrastructura de transport, suprafete rezidentiale, suprafete comerciale, suprafete industriale)

Beneficiile infrastructurilor verzi (calitatea apelor, aerului, eficienta resurselor)

Modelarea performantelor diferitelor tipuri de infrastructuri verzi

Implementarea infrastructurilor si tehnicilor verzi in politicile si planurile de amenajare a teritoriului

 

Seminar:

Tehnici de conservare a energiei

Tehnici verzi de management al apei si aerului

Tehnici verzi de managemet al solului si biodiversitatii

Tehnici verzi aplicabile in constructii

Prezentarea proiectelor pe studii de caz

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 13 Ianuarie 2014.