Localizarea interfețelor de utilizare

Studiul, publicat recent în Romanoslavica (2011), abordează o problemă de actualitate, dar care nu pare să se fi concretizat în discuții la nivel academic: localizarea (traducerea) interfeței grafice a platformelor uzuale (Mac OS, iOS, Windows, Linux), existând numeroase probleme de coerență terminologică și de abordare. Autorul așteaptă cu interes feedback. Descarcă studiul.

 

 

Alte studii și articole

În această secțiune puteți descărca studii și articole publicate în ultimii ani și care nu au fost încă inclus într-un volum de studii (studiile publicate în perioada 1986–2005 se pot descărca gratuit de aici).

Studiile care se pot descărca aici completează lucrările anterioare sau detaliază unele aspecte care nu fuseseră abordate anterior.

*Manu tuitus: mântuit = salvat de mâna Lui

Studiul propune o nouă interpretare a termenului a mântui, Mântuitor ca o creație în latina postclasică, nu ca împrumut din maghiară, care nu se poate susține nici etimologic, nici cultic. 

Lexicon mitologic lituanian

Lexicon de termeni sacri în tracă

Inițial, lexiconul mitologic lituanian a fost scris ca o anexă la traducerea volumului lui Algirdas Julien Greimas Despre zei și despre oameni (1997, epuizat – o reeditare ar fi mai mult decât utilă). Ulterior, textul a fost revizuit și publicat independent, fiind util în studiile de etimologie și de comparatistică. Poate fi, de exemplu, comparat cu lexiconul termenilor sacri traci.

Există antroponime autohtone în limba română?
Comentarii lingvistice pe baza unei liste antroponimice

Studiul reia o discuție mai veche privitoare la păstrarea unor antroponime autohtone în limbile moderne din sud-estul european (română, bulgară, sârbă). Punctul de plecare este un studiu de Dan Dana privitor la antroponimia tracă. Vezi și Influențe romane și preromane în limbile slave de sud unde problema a fost discutată într-un context mai larg sud-est european.

Exista o spirantă velară (laringală) în proto-română?

Studiul, rămas nepublicat în volum (autorul a avut ezitări, dată fiind dificultatea temei alese), dar faptele arată tot mai clar că acest fonem, supraviețuitor din tracă, exista încă în protoromână, având reflexe diverse în română (f, h, ș, z) și albaneză (h, f, th, dh). 

Sunt bine venite orice comentarii și observații la acest studiu.

Când pot fi datate cele mai vechi împrumuturi slave în română?

Problema a fost discutată și analizată de mulți cercetători. Iată aici două versiuni, una mai veche, în română, alte mai recentă, din septembrie 2011, comunicarea la Simpozionul de etimologie de la Brno (Etymologické symposion).

Descarcă studiul în română.

Descarcă studiul mai recent în engleză.

 

 

 

Pagină actualizată la 29 Iunie 2014.