Studii de bohemistică

Studiile cuprind domenii precum locul limbii cehe în cadrul limbilor slave, aspectul verbal în limba cehă în comparație cu alte limbi slave, numeralul slav (conceptul de „paucal”), probleme legate de ceha colocvială („obecná čeština“) și de locul său în cadrul studiilor de limba cehă. 

O problemă interesantă în Europa Centrală este bilingvismul ceho-slovac: cehii și slovacii vorbesc propria limbă maternă, fără a fi nevoie de interpret ori de traducător. Este o situația aparte, care însă nu a fost abordată sistematic și consecvent în cadrul catedrelor de limba cehă și de limba slovacă a universităților unde aceste limbi se predau. 

Studii relevante în domeniu:

Problema aspectului în limbile slave. Un studiu mai vechi și o serie de studii mai noi, care reflectă contribuțiile la simpzionul dedicat aspectului verbal.

Limba cehă colocvială și locul limbii cehe la Universitatea din București.

Studii de slavistică

Studiile de slavistică, respectiv cele care analizează limbile slave în context general, sunt numeroase și abordează chestiuni legate de structura limbilor slave, etimollogie slavă în context indo-european și neindo-european, limbile slave de sud și problema așa-numitei Uniuni Lingvistice Balcanice (Balkansprachbund).

Aceste studii sunt actualizate periodic pe paginile autorului de la academia.edu și researchgate.net.

Studiile publicate în intervalul 1986–2005

sunt reunite într‑un volum, disponibil în format tipărit și PDF. Vezi pagina de volume publicate în format PDF. De asemenea, studiile mai recente, încă nereunite într-un volum compact, pot fi descărcate de aici.

 

 

 

 

Conf. dr. Sorin Paliga

poza autorului

Desen de Rora Daina Maria Paliga, iulie 2017

Notă importantă

Multe dintre lucrările publicate (studii și volume) sunt accesibile în format PDF pe paginile Academia și Research Gate:

Acestea sunt actualizate periodic, de câteva ori pe an. 

Principalele domenii de activitate:

• Limba cehă (studierea limbii, niveluri de competență, gramatică, traduceri).

• Slavistică generală, studii slave, relații slavo-române.

• Lingvistică: slavă, indo-europeană, pre-indo-europeană; raportul dintre limbile indo‑europene și alte grupuri lingvistice (limbile uralice și altaice).

• Problema onomasticii sud-est europene.

• Tracologie lingvistică.

• Civilizaţii arhaice în sud-estul european, simbolistica neolitică în sud-estul european.

• Tastaturi alternative (keyboard layouts) de română, slavă veche (chirilic vechi și glagolitic), limbi vechi italice, transcrieri lingvistice și studii dialectale. Lucrări privind folosirea calculatoarelor Macintosh.


Studii și lucrări (volume și periodice)

Autor a numeroase volume din domeniul lingvisticii: bohemistică, lingvistică slavă, relațiile slavo-române, limbile de substrat – mai ales substratul din sud-estul european.

Traducător din limbile cehă, engleză și franceză, ocazional și din alte limbi.

A participat la numeroase simpozioane și congrese științifice. Unele lucrări sunt disponibile în format PDF. Altele sunt tipărite și se pot comanda la editurile care le-au publicat.

Activități în cadrul altor asociații 

• Membru al Asociaţiei Slaviştilor din România. Vicepreşedinte între 2002 şi 2006, reales în 2017 în aceeași funcție. 

• membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala București, secţia Traducători.

• Președinte fondator al Societas Romano-Bohemica pentru promovarea studiilor de bohemistică în România.

• Colaborator în cadrul unor proiecte precum Medieval Unicode Font Initiative (MUFI); a participat la diverse alte proiecte internaționale, cum ar fi îmbunătățirea repertoriului slav vechi din Unicode 5 într-o echipă coordonată de Michael Everson.

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Str. Pitar Moș 7–13, sector 1, București
Email: sorin[punct]paliga[et]gmail[punct]com

membru al departamentului:
Filologie Rusa si Slava.

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Cursuri

 

Resurse online

Resurse

Romano-Bohemica

Journal of Central European Studies

Editat de / Edited by Sorin Paliga

Nr. 1, 2012

Nr. 2, 2013

Nr. 3, 2014

Nr. 4, 2015

Nr. 5, 2015

Nr. 6, 2016

 
Pagină actualizată la 13 August 2017.