Lexicon Proto-Borealicum et alia lexica etymologica minora

Lucrarea (2007) reprezintă, în prima parte, forma finală a studiului prezentat la Congresul Internațional al Slaviștilor de la Ljubljana (august 2003). Studiul este dedicat lucrărilor de analiză etimologică datorate lingvistului rus Nikolaj Dmitrievič Andreev subsumate „teoriei proto‑boreale”, respectiv originea comună a limbilor indo‑europene, uralice și altaice. Tema fusese și este abordată și de alți lingviști, dar Andreev reușește să prezinte și să analizeze un lexicon minimal de 203 rădăcini arhaice.

În continuare, sunt prezentate alte câteva lucrări de mai mică amploare: lexiconul formelor care indică existența unei spirante velare în proto‑română, lexiconul celor 100 de rădăcini slave relevante unei analize etimologice și un glosar de termeni mitologici lituanieni.

Disponibilă și în format tipărit.

Descarcă

proto-borealicum

 

 

Volume în format PDF

Unele volume și unele studii sunt accesibile și în format PDF, care se poate descărca gratuit. Vezi nota de pe prima pagină, care trimite la paginile web Academia și Research Gate.

Influențe romane și preromane în limbile slave de sud

Volum accesibil și în versiune tipărită

 

 

coperta infl romane

Etymologica et Anthropologica Maiora

Volumul (publicat în anul 2007) cuprinde studiile relevante publicate în diverse reviste de specialitate din România și din alte țări (Slovenia, Bulgaria, Marea Britanie, Statele Unite) în perioada 1986–2004. Sunt abordate preponderent subiecte de etimologie (limbile de substrat indo-european și pre‑indo‑european, relații slavo-române, lingvistică generală, descrifrarea simbolurilor neolitice etc.).

Descarcă

wtym-anthropo

Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian

Lucrarea (2006) prezintă, pentru prima oară în România, ansamblul elementelor care pot fi atribuite substratului preroman al românei. Este prima încercare de o asemenea anvergură din lingvistica românească, în contextul în care tracologia lingvistică practic a dispărut ca disciplină de studiu și/sau de cercetare. A fost un prim pas spre elaborarea unui dicționar etimologic complet al limbii române, care este aproape finalizat, fiind în faza unor adaosuri finale și unor corecturi. 

Lucrarea este disponibilă și în format tipărit.

Descarcă

etymlex

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 15 August 2017.