Practica de specialitate

 

Obiectivele Disciplinei
Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite. Inţelegerea modalităţii de transpunere a unei reacţii de la nivel de laborator la scară de proces tehnologic.

 

Competenţe acordate în urma activităţilor practice
Această activitate practică oferă studenţilor o imagine privind complexitatea proceselor chimice, pornind de la materiile prime necesare unui proces chimic, prelucrarea acestora prin diverse operaţii, principiile realizării practice, aparate şi reactoare utilizate în instalaţiile industriale, analiză a produşilor de reacţie, controlul analitic al fabricaţiei. Studenţii trebuie să cunoască pricipalele metode moderne de depoluare în funcţie de natura poluantului, iar cunoştinţele acumulate vor putea fi aplicate după absolvire, în domenii legate de chimia mediului.

 

Sistemul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor
Studenţii vor fi verificaţi săptămânal de cadrul didactic, iar la sfârşitul periodei de practică vor susţine o lucrare scrisă descriptivă şi examinare orală, cu o comisie formată din îndrumătorul de practică şi specialişti din cadrul unităţii.

 

 

Pagină actualizată la 10 Mai 2013.