Cultura si Literatura

 

CULTURĂ ŞI LITERATURĂ (2+1, 4 credite/ semestru)

 

Anul I (semestrele 1 şi 2)

Introducere în civilizaţia indiană: prezentarea noţiunilor fundamentale de geografie şi istorie (perioada antichităţii, dominaţia mogulă, cea britanică, epoca modernă după independenţa din 1947); studiul câtorva imnuri vedice fundamentale şi al unor Upaniṣade; profilul religiilor născute în India (hinduism, buddhism, religia sikh şi jainismul) şi al celor venite din exterior (islamul, creştinismul), reflectarea gândirii hinduse în literatură.

 

Anul al II-lea (semestrele 3 şi 4)

Studiul marilor epopei, Rāmāyana şi Mahābhārata (sec. III, î.e.n.); personalitatea lui Kālīdāsa (secolele 4-5 e.n.) în teatrul sanskrit clasic, analiza piesei sale reprezentative  Śakuntalā; poemul Bhagavad-Gītā, sinteza spiritualităţii indiene. Romanul Siddhartha de Hermann Hesse. Apariţia literaturii hindi (sec. X e.n.), structurarea pe epoci a acesteia, descrierea primei perioade: Virgāthākal (epoca poemelor de vitejie) şi a primei părţi a epocii medievale: Bhakti kāl (epoca adorării divinităţii, poeţi reprezentativi: Kabīr Dās, Tulsī Dās).

 

Anul al III-lea (semestrele 5 şi 6)

Prezentarea părţii a doua a perioadei medievale, Rīti kāl (preocupată de cultivarea şi perfecţionarea stilistică), epoca modernă: Ādhunik kāl; studiul unei piese într-un act de Mohan Rakeś, al unor nuvele de Premcand, al altor texte reprezentative (în hindi şi în română). Trăsăturile literaturii anglo-indiene.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Mai 2011.