Structura limbii hindi

 

STRUCTURA LIMBII ( 2+1, 4 credite/ semestru)

 

Anul I

Scrierea devanāgarī; prezentarea noţiunilor fonetice fundamentale ale limbii hindi; introducere în studiul substantivului, al pronumelui, al verbului; prezentarea aspectelor imperfectiv şi perfectiv care se află la baza sistemului verbal în hindi. Studiul unor timpuri derivate din sistemul aspectual (imperfectivul prezent, imperfectivul trecut, perfectivul prezent, trecut, neutru). Formarea imperativului, folosirea viitorului. Descrierea principalelor postpoziţii simple. Declinarea nominală, pronominală şi adjectivală.

 

Anul al II-lea

Aprofundarea noţiunilor de sintaxă a limbii hindi. Polisemia postpoziţiilor se, ko, par, . Diatezele activă şi pasivă, regimul ergativ, exprimarea posesiei, descrierea integrală a verbului. Seriile verbale derivaţionale şi gradele factitivităţii (ex.: bannā “a se face”- banānā “a face” - banvānā “a ruga să facă”).

 

Anul al III-lea

Tipurile de propoziţii subordonate şi conjuncţiile specifice. Aprofundarea cauzativului. Noţiuni de semantică lexicală şi propoziţională. Verbele compuse (constructurarea a două verbe sau a unui verb cu un substantiv, adjectiv sau adverb). Analiză comparativă, tipologică a structurilor sintactice din hindi şi limba română.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Mai 2011.