Biomuri continentale

Obiectivele cursului:

  • Crearea unei percepţii sintetice şi logice asupra învelişului biotic al Terrei şi în special a factorilor de mediu naturali şi antropici care determină distribuţia comunităţilor de plante şi animale la nivel global.
  • Cunoaşterea şi înţelegerea semnificaţiei noţiunilor semnificative utilizare în domeniul biomurilor terestre.
  • Întelegerea clasificării biomurilor continentale, a diferenţelor faţă de clasificările biogeografice şi ecologice, a utilizării acestora în studiul mediului la nivel regional, continentale şi global. 

Prelegeri: Laurentiu Rozylowicz

Biomuri continentale – biogeografia comunitatilor;  dezvoltarea biogeografiei in timp

Distributia speciilor – distributia indivizilor, distributia populatiilor, arealul ca expresie a nisei ecologice

Abundenta speciilor, factori limitativi ai arealului speciilor, perturbari, vechimea speciilor si arealul, interactiunea cu alte specii si arealul

Modelarea arealului speciilor

Distributia comunitatilor: biomurile continentale

Distributia comunitatilor: biomurile continentale

Distributia comunitatilor: biomurile continentale

Distributia comunitatilor: biomurile continentale

Dispersia ca proces ecologic si biogeografic, extinderea arealului ca urmare a dispersiei

Mecanisme de dispersie active si pasive, rute de dispersie, bariere biogeografice

Mecanisme genetice de diferentiere a speciilor, speciatia allopatrica

Speciatia simpatrica si parapatrica, diversificarea, extinctia, macroevolutia

Geografia diversificarii speciilor, modele geografice ale arealelor

Teoria insulei biogeografice

Seminar: Mihai Razvan Nita

Introducere în biomuri continentale – terminologie, cerinte, mod de intocmire a rapoartelor de tema, mod de evaluare a lucrarilor practice si evaluare finala;

Ierarhia sistemelor biologice. Ierarhia sistemelor ecologice. Exemple.

Arealul biogeografic .Centrul biogenetic. Evolutia arealelor.

Bariere. Areale vicariante. Caracteristicile arealelor

Metode de reprezentare a arealelor taxonilor. Reprezentare arealelor

Tipologii de areale dupa dimensiune si caracteristici biogeografice. Exemple

Data de distributie necesare in construirea arealului unei specii. Surse de date.

Diferentieri intre home range-ul indivizilor si arealele speciilor.

Metode de cartare a distribuţiei potenţiale ale speciilor: Anvelope bioclimatice

Modelarea spatiala a nisei ecologice a speciilor

Modelarea spatiala a nisei ecologice a speciilor

Curba de acumulare a speciilor. Relatia specii-areal.

Curba de acumulare a speciilor. Relatia specii-areal

Teoria insulei biogeografice

Referinte:

  1. CĂLINESCU, R., BUNESCU, A. şi PĂTROESCU, M. (1972) Biogeografie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
  2. LOMOLINO, M.V., RIDDLE, B. R., BROWN, J. H., (2008), Biogeography. 3rd Ed, Sinauer Associates.
  3. COX, B. C., MOORE, P. D., (2007), Biogeography: An Ecological and Evolutionary Approach, 7nt edition, Blackwell Publishing.
  4. MUICĂ, C., GEACU, S., SENCOVICI, M., (2006) Biogeografie generală, Editura Transversal, Bucureşti.
  5. SCHULTZ, J., (2005) The Ecozones of the World, The Ecological Divisions of the Geosphere, 2nd edition, Springer. 
  6. WOODWARD, S.L., (2009) Introduction to biomes, Greenwood Press.

 

Pagină actualizată la 29 Septembrie 2012.