Biogeografie conservationista

Obiective

Biogeografia studiaza distributia organismelor si modificarile aparute in distributie, la toate scarile spatiale si temporale. Este o disciplina integrativa care are o importanta deosebita, mai ales in studierea schimbarilor rapide care apar la scara peisajului (planificare de arii protejate, teoria echilibrului a insulei biogeografice) si la scara geografica (hot-spots si endemicitate, regiuni biogeografice, proxy in planificarea conservarii). In cadrul prelegerilor vom aborda teme legate de planificarea actiunilor de conservare, valorile sociale ale biogeografiei conservationiste si modelarea distributiei speciilor in contextul schimbarilor globale. Prezentarea temelor va fi de tip problem-solving. Ne vom axa pe exemple din Romania si Uniunea Europeana, obiectivul principal fiind de a intelege specificul problemelor Europene.

Prelegeri (Conf. univ. dr. Laurentiu Rozylowicz)

Notiuni generale ce definesc conservarea naturii; Biogeografia conservationista;

Economia ecologica – valorizarea biodiversitatii;

Biogeografia degradarii: degradarea habitatelor, omogenizare, urbanizare, alte impacte antropice;

Procese biogeografice: colonizare, dispersie, perturbari, extinctii, persistenta, expansiunea arealelor, rezilienta, speciatie;

Caracterizarea biotelor: statute de conservare, indici de diversitate, ecoregiuni, endemisme, marimea arealelor, relatia specii-suprafata, specii amenintate, specii vulnerabile din Romania, Lista Rosie IUCN; Habitate din Romania etc.;

Ariile protejate modalitate de conservare a biodiversitații; principii etice în conservarea naturii; Categorii regionale de arii protejate pe Glob; Categorii de arii protejate dupa IUCN; Categorii de arii protejate dupa UNESCO; Rețeaua Natura 2000; Arii naturale protejate din Romania;

Planificarea conservarii (complementaritate, congruenta, unitati de planificare, servicii ale ecosistemelor, analize gap , valoarea de inlocuire, surogate); Eficiacitatea ariilor protejate din Romania

Biologia schimbarilor globale.

Seminar/activitati practice (dr. Mihai Nita)

Notiunea de habitat si specie protejata;

Prioritizarea speciilor si habitatelor in vederea desemnarii de arii protejate;

Proiectarea ariilor protejate;

Procesul de desemnare a ariilor protejate în Romania:

Formularul standard Natura 2000 pentru descrierea unei arii protejate;

Evaluarea gradului de amenințare a unui taxon din Romania utilizand criteriile IUCN 3.

Referinte bibliografice

LOMOLINO, M.V., RIDDLE, B. R., BROWN, J. H., (2010), Biogeography. Fourth Edition, Sinauer Associates.

COGĂLNICEANU, D. (1999), Managementul capitalului natural, Bucureşti, Ars Docendi.

PRIMACK, R. B., PĂTROESCU, M., ROZYLOWICZ, L. şi IOJĂ, I. C. (2008) Fundamentele conservării diversităţii biologice, Bucureşti, Editura AGIR

WHITTAKER R. J., ARAÚJO M. B., JEPSON P., LADLE R. J., WATSON J. E. M. şi WILLIS K. J. (2005), Conservation Biogeography: assessment and prospect, Diversity and Distributions, 11 (1), 3-23

RICHARDSON, D.M., şi WHITTAKER R. J. (2010), Conservation biogeography – foundations, concepts and challenges, Diversity and Distributions, 16(3), 313-3201

LADLE R. J., WHITTAKER R. J. Eds. (2011), Conservation biogeography, Oxford, Wiley-Blackwell.Pagină actualizată la 12 Ianuarie 2014.