Ecologie generala

Obiective:

Cunoaşterea principalelor domenii de analiză ale ecologiei, teoriile şi modelele generaliste care explică distribuţia organismelor precum şi modul de colectare a datelor necesare în analize ecologice clasice. Cursul prezintă modelele conceptuale care ajută la înţelegerea sistemelor biologice complexe, datele pe care se sprijină aceste modele.

Prelegeri:

Organismele şi mediul în care trăiesc: Mediul fizic (climat, circulaţia atmosferică, influenţe climatice regionale, compoziţia chimică a mediului).

Istoria naturală a speciilor: diversitatea modelelor de istorie naturală, modele de reproducere, trade-off

Distribuţia şi abundenţa populaţiilor: populaţii – concepte generale, distribuţia şi abundenţa, areal şi dispersie, metode de determinare a abundenţei

Creşterea şi controlul populaţiilor: tabele de viaţă, structura pe vârstă,   tipuri de creştere populaţională

Interacţiuni interspecifice: competiţia, predatorismul şi ierbivoria

Interacţiuni interspecifice: parazitismul, mutualismul şi comensalismul

Comunităţi: structura comunităţilor, interacţiuni multispecifice

Seminar:

Proiectarea unui studiu în ecologie: aspecte practice

Tipuri de date

Samplingul organismelor statice şi mobile

Analiza şi interpretarea datelor în ecologie: analize exploratorii

Analiza şi interpretarea datelor în ecologie: analiza diferenţelor dintre probe

Analiza şi interpretarea datelor în ecologie: relaţiile şi asocierile dintre variabile

Analiza şi interpretarea datelor în ecologie: raportul de analiza

Referinte:

Botnariuc, N., Vădineanu, A., (1982) Ecologie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Cain, M. L., Bowman. W. D., Hacker. S.D., (2011) Ecology.2nd Ed., Sinauer Associates, Inc.  Sunderland, MA

Cogălniceanu, D. (2007) Ecologie şi protecţia mediului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Proiectul pentru Învăţământul Rural.

Elzinga, C.L., Salzer, D.W., Gibbs, J.P., (2001) Monitoring plant and animal populations, Blackwell Science,  Malden, MA, SUA

Wheater, P.C., Bell, J.R., Cook, P.A., (2011) Practical field ecology. A project guide. Wiley-Blackwell

Pagină actualizată la 29 Septembrie 2012.