Barbat de 44 ani

În atenția anului II master Managementul Activităților Turistice (MRAT):

 PENTRU EXAMEN de știut din cartea IELENICZ, M. Geomorfologie, capitolele: Relieful glaciar, Relieful periglaciar, Relieful petrografic, Relieful structural, Relieful fluviatil, iar din cartea SĂNDULACHE, I Curs de Carpați pentru studenții anului III, capitolele: 2.4. (Rel. petrografic și structural), 2.5. (Rel. glaciar și periglaciar) și 2.6. (Rel. fluvio-torențial).

IN ATENTIA ANULUI I PLANIFICARE TERITORIALA: SUBIECTE EXAMEN GEOGRAFIE FIZICA GENERALA

 1. Care este obiectul de studiu al Geografiei?
 2. Ce este Geografia?
 3. De ce este Geografia o ştiinţă?
 4. Scurt istoric al Geografiei.
 5. Definiţia Geografiei formulată de Simion Mehedinţi.
 6. Care este obiectul de studiu al Geografiei după Vintilă Mihăilescu?
 7. Definiţia Geografiei în viziunea Profesorului Grigore Posea.
 8. Ce este Geografia fizică?
 9. Ce este Geografia fizică generală?

10.  Ce este Geografia regională?

11.  Metode generale (universale) de cercetare folosite în Geografie.

12.  Metode de cercetare folosite în Geografie, împrumutate din ştiinţele apropiate.

13.  Metode de cercetare specifice Geografiei.

14.  Legea zonalităţii.

15.  Legea interzonalităţii şi legea azonalităţii.

16.  Legea etajării.

17.  Legile specifice reliefosferei.

18.  Ramurile şi subramurile Geografiei.

19.  Geneza, vârsta şi evoluţia Universului.

20.  Universul fizic şi Universul observabil.

21.  Galaxiile.

22.  Forţele care acţionează în Univers.

23.  Materia interstelară.

24.  Găurile negre.

25.  Formarea stelelor.

26.  Unităţile de măsură ale distanţelor în Univers şi în Sistemul Solar.

27.  Calea Lactee.

28.  Nebuloasele.

29.  Novele, supernovele şi pulsarii.

30.  Roiurile de stele.

31.  Stelele.

32.  Soarele: dimensiuni, alcătuire, structură, funcţionare, durata vieţii şi evoluţia viitoare.

33.  Planetele din Sistemul Solar: enumerare, clasificare, dimensiuni, caracteristici fizice, relief, etc.

34.  Planeta Mercur.

35.  Planeta Venus.

36.  Planeta Marte.

37.  Planeta Jupiter: dimensiuni, alcătuire, sateliţi, inele.

38.  Planeta Saturn: dimensiuni, alcătuire, sateliţi, inele.

39.  Sateliţii.

40.  Asteroizii, meteoriţii şi cometele.

41.  Atmosfera solară.

42.  Interiorul Soarelui.

43.  Căldura internă a Pământului.

44.  Forma Pământului şi consecinţele geografice.

45.  Gravitaţia terestră şi consecinţele geografice.

46.  Magma şi mişcările magmatice. Vulcanismul.

47.  Magnetismul terestru şi consecinţele geografice.

48.  Mişcarea de rotaţie a Pământului şi consecinţele geografice.

49.  Mişcarea de revoluţie a Pământului şi consecinţele georafice.

50.  Structura internă a Pământului.

51.  Cutremurele.

52.  Dinamica plăcilor terestre.

53.  Luna: date generale, dimensiuni, geneză, relief, importanţa ei pentru mediul geografic terestru.

54.  Eclipsele de Soare şi de Lună.

55.  Fazele Lunii.

56.  Mareele.

TEMA DE SEMESTRU LA DISCIPLINA TEHNICI MULTIMEDIA, ANUL 1 GEOGRAFIE:

Câte una sau mai multe fotografii din următoarele genuri:

1. Peisaj.

2. Detaliere.

3. Fotografie de arhitectură.

4. Fotografie macro.

5. Fotoreportaj (scene animate).

6. Portret.

7. Fotografie nocturnă.

8. Fotoreproducere.

9. Subiect în mișcare - una din cele 4 situații.

10. Fotografie de interior.

11. Fotografie în peșteră - FACULTATIV.

12. Fotografie științifică.

13. Fotografie artistică.

14. Fotografie cu subiect mixt.

15. Compoziție în linii convergente (radiante).

16. Compoziție în triunghi (piramidă).

17. Compoziție în diagonală.

18. Compoziție în semicerc.

19. Compoziție în ”S”.

20. Compoziție în oglindă.

21. Blocarea focalizării (două fotografii, câte una pentru fiecare situație).

IMPORTANT: Fotografiile trebuie făcute cu aparatul declarat de student la orele de lucrări practice și numai după data de 5 octombrie 2017 pentru cei de la grupele 101, 102, 104 și după data de 12 octombrie 2017 pentru cei de la grupa 103.

NOU !!! FĂRĂ CAPITOLUL 8 PENTRU EXAMEN (VEZI ÎN CONTINUARE): ÎN ATENȚIA ANULUI I GEOGRAFIE: LA MATERIA TEHNICI MULTIMEDIA TREBUIE ȘTIUTE DIN CARTEA ”CURS DE FOTOGRAFIE PT. STUD. GEOGRAFI” CAPITOLELE: 1, 2, 3, 5, 6, 7, plus DICȚIONAR (FĂRĂ CAPITOLELE 4, 8, 9).

SUBIECTE TEHNICI MULTIMEDIA (actualizate pe 5 ianuarie 2018; au rămas aceleași ca la ultima actualizare).

 1. Balansul de alb.
 2. Fotografia de portret: reguli ce trebuie respectate (inclusiv “cea mai important regulă” în viziunea fotografei americane Annabel Williams); utilitatea acestui gen de fotografie în domeniul geografiei.
 3. Enumeraţi şi comentaţi principalele patru dezavantaje ale aparatelor foto digitale faţă de cele pe film.
 4. Compoziţia în fotografie: definiţie, tipuri, reguli de bază în crearea unei compoziţii.
 5. Corpul sau “body”-ul aparatelor foto: definiţie, alcătuire, funcţionare.
 6. Fotografia nocturnă: reguli, accesorii necesare, efecte speciale.
 7. Obiectivul: definiţie, caracteristici, clasificări.
 8. Fotografiile macro: definiţie, reguli ce trebuie respectate, exemple de la orele de lucrări practice.
 9. Rezoluţia sau mărimea fotografiilor digitale: definiţie, unitate de măsură, raportul dintre ea şi dimensiunile posibile ale fotografiilor imprimate pe hârtie.

10.  Fotografia de peisaj: definiţie, reguli de bază, importanţa ei în domeniul geografiei.

11.  Principiul formării imaginii la aparatele foto cu film şi digitale.

12.  Focalizarea, ca etapă din timpul fotografierii. Ce este şi în ce situaţii ne ajută „blocarea focalizării” ?

13.  Obturatorul: definiţie, clasificare, importanţa acestui mecanism pentru tehnica fotografierii.

14.  Fotografia de arhitectură.

15.  Vizorul: definiţie, clasificare, alcătuire.

16.  Detalierile ca gen fotografic.

17.  Trepiedele: definiţie, utilitate în fotografia cu conţinut geografic.

18.  Stabilirea valorii diafragmei şi a timpului de expunere ca etapă din cadrul fotografierii.

19.  Declanşarea: reguli de bază, importanţa ei în reuşita fotografierii.

20.  Unghiul de poză sau unghiul câmpului de fotografiere al obiectivelor foto; importanţa acestui parametru în genurile: peisaj, detaliere, arhitectură, portret.

21.  Încadrarea – operaţiune de bază din timpul fotografierii. Definiţie, reguli de bază ce trebuie respectate atunci când încadrăm.

22.  Zona de claritate (zona câmpului de profunzime). Definiţie, modul de ajustare la aparatele foto clasice şi digitale.

23.  Punctul de staţie ca primă operaţiune din timpul fotografierii.

24.  Ce este sensibilitatea senzorului de imagine ? În ce unităţi se exprimă ? În ce situaţii folosim sensibilităţi mici, medii, mari? Ce dezavantaj prezintă utilizarea unei sensibilităţi mari ?

25.  Enumeraţi şi comentaţi cel puţin şapte avantaje ale aparatelor foto digitale faţă de cele pe film.

26.  Fotoreportajul sau scenele animate: definiţie, reguli, exemple de la orele de lucrări practice.

27.  Distanţa focală a obiectivelor aparatelor foto: definiţie, clasificarea obiectivelor după distanţa focală, felul în care ea influenţează celelalte caracteristici ale obiectivelor.

28.  Filtrul de uv: definiție, proprietăți, utilitate în fotografia geografică.

29.  Filtrul de polarizare: alcătuire, utilizare.

30.  Blițul sau flash-ul: definiție, utilizare.

Marius Iulian Sandulache

Harta cu subunitatile Grupei Nordice a Carpatilor Orientali

Harta cu subunitatile Grupei Centrale a Carpatilor Orientali

harta cu subunitatile Grupei Sudice a Carpatilor Orientali

Harta geologica a Carpatilor Orientali dupa V. Mutihac, 2003.

harta cu subunitatile Subcarpatilor Vrancei

harta cu subunitatile Subcarpatilor Buzaului

harta cu subunitatile Subcarpatilor Prahovei

 

harta solurilor SRCS 1980

SUBIECTE SUBCARPAŢII CURBURII, anul III turism

 1. Activităţile economice din Subcarpaţii Vrancei.
 2. Alcătuirea geologică şi resursele de subsol din Subcarpaţii Prahovei.
 3. Apele din Subcarpaţii Buzăului.
 4. Aşezările umane din Subcarpaţii Buzăului.
 5. Aşezările umane din Subcarpaţii Prahovei.
 6. Aşezările umane din Subcarpaţii Vrancei.
 7. Caracterizarea climatică a Subcarpaţilor Prahovei.
 8. Clima Subcarpaţilor Buzăului.
 9. Clima şi apele din Subcarpaţii Vrancei.
 10. Descrieţi modul de distribuire în spaţiu a dealurilor şi a depresiunilor în fiecare din cele trei subunităţi ale Subcarpaţilor Curburii (Vrancei, Buzăului, Prahovei).
 11. Enumeraţi patru dealuri şi patru depresiuni din Subcarpaţii Vrancei, precizând altitudinile dealurilor.
 12. Enumeraţi trei dealuri şi trei depresiuni din Subcarpaţii Buzăului, precizând altitudinile dealurilor.
 13. Enumeraţi trei dealuri şi trei depresiuni din Subcarpaţii Prahovei.
 14. Limitele Subcarpaţilor Curburii; limitele celor trei subunităţi (Vrancei, Buzăului, Prahovei).
 15. Mişcările tectonice actuale şi efectele lor în relief în Subcarpaţii Vrancei.
 16. Modul de utilizare a terenurilor din Subcarpaţii Buzăului.
 17. Morfodinamica actuală (procesele de modelare actuală a reliefului) în Subcarpaţii Curburii (inclusiv factorii care stimulează această modelare).
 18. Rezervaţii naturale în Subcarpaţii Vrancei.
 19. Solurile din Subcarpaţii Prahovei.
 20. Solurile din Subcarpaţii Vrancei.
 21. Terasele fluviatile ale râurilor Teleajen, Prahova, Doftana, Ialomiţa şi Dâmboviţa.
 22. Vegetaţia naturală în Subcarpaţii Buzăului.
 23. Vegetaţia Subcarpaţilor Prahovei.
 24. Vegetaţia Subcarpaţilor Vrancei.

SUBIECTE CARPAȚII ORIENTALI, anul III turism

 1. Alcătuirea geologică a Grupei Centrale a Carpaților Orientali.
 2. Alcătuirea geologică a Grupei Nordice a Carpaților Orientali.
 3. Alcătuirea geologică a Grupei Sudice a Carpaților Orientali.
 4. Alcătuirea geologică și relieful munților Ceahlău și Ciucaș.
 5. Alcătuirea geologică și relieful munților Țibleș, Lăpuș, Bârgău.
 6. Apele freatice din Carpaţii Orientali.
 7. Apele minerale şi termale din Carpaţii Orientali.
 8. Caracterizați relieful vulcanic din Grupa Centrală a Carpaților Orientali.
 9. Caracterizați relieful vulcanic din Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

10.  Circulaţia maselor de aer în Carpaţii Orientali.

11.  Date morfometrice și morfografice ale Carpaților Orientali.

12.  Debitele râurilor din Carpaţii Orientali.

13.  Depresiunea Dornelor, caracterizare complexă.

14.  Depresiunea Maramureşului, caracterizare complexă.

15.  Depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali – geologie și relief.

16.  Economia Grupei Centrale a Carpaţilor Orientali.

17.  Economia Grupei Sudice a Carpaţilor Orientali.

18.  Enumerați 10 mânăstiri ortodoxe din Carpații Orientali.

19.  Enumerați masivele din Carpații Orientali alcătuiți din fliș.

20.  Enumerați masivele din Carpații Orientali alcătuite predominant din roci metamorfice și care au, insular și roci sedimentare mezozoice.

21.  Enumerați masivele vulcanice din Carpații Orientali.

22.  Enumerați trei caracteristici definitorii ale solurilor din Carpații Orientali.

23.  Frecvenţa pe direcţii şi viteza vântului în Carpaţii Orientali (la diferite altitudini).

24.  Geologia Grupei Centrale a Carpaților Orientali.

25.  Geologia Grupei Nordice a Carpaților Orientali.

26.  Geologia Grupei Sudice a Carpaților Orientali.

27.  Geologia şi relieful masivelor centrale din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali (inclusiv Depresiunea Maramureșului).

28.  Geologia şi relieful Obcinelor Bucovinei.

29.  Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali, caracterizare economico – geografică.

30.  Lacurile din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

31.  Lacurile din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

32.  Lacurile din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali.

33.  Munții Bistriței – caracterizare complexă (inclusiv Valea Bistriței).

34.  Munții Bodoc, Baraolt, Perșani – caracterizare complexă.

35.  Munții Buzăului – caracterizare complexă.

36.  Munții Călimani, Gurghiu, Harghita – caracterizare complexă (inclusiv Defileul Mureșului și depresiunile Giurgeu și Ciuc).

37.  Munții Giurgeului și Hășmașu Mare – caracterizare complexă (inclusiv depresiunile Borsec și Bilbor și Cheile Bicazului).

38.  Munții Teleajenului și Doftanei – caracterizare complexă.

39.  Munții Timișului – caracterizare complexă.

40.  Munții Trotușului – caracterizare complexă (inclusiv Culoarul Trotușului și Depresiunea Plăieși).

41.  Munții Vrancei – caracterizare complexă.

42.  Oraşele din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

43.  Oraşele din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

44.  Oraşele din Gupa Sudică a Carpaţilor Orientali.

45.  Pasuri şi trecători din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

46.  Pasuri şi trecători din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

47.  Pasuri şi trecători din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali.

48.  Populaţia şi aşezările umane Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali.

49.  Potențialul turistic al Grupei Centrale a Carpaților Orientali.

50.  Potenţialul turistic al Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali.

51.  Potențialul turistic al Grupei Sudice a Carpaților Orientali.

52.  Precipitaţiile din Carpaţii Orientali: cantităţi medii anuale, lunare şi pe sezoane.

53.  Profil turistic sumar al Masivului Ceahlău.

54.  Radiaţia globală în Carpaţii Orientali.

55.  Râurile din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

56.  Râurile din Grupa Curburii (Sudică) a Carpaţilor Orientali.

57.  Râurile din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

58.  Regimul de alimentare a râurilor din Carpaţii Orientali.

59.  Regimul scurgerii al râurilor din Carpaţii Orientali.

60.  Relieful Carpaţilor Orientali – factor genetic al climei.

61.  Relieful fluviatil din Carpații Orientali.

62.  Relieful glaciar din Carpații Orientali.

63.  Relieful Munților Bistriței (sau Bistricioarei, sau Grințieșului).

64.  Relieful pe calcare din Carpații Orientali.

65.  Relieful pe gresii și conglomerate din Carpații Orientali.

66.  Relieful periglaciar (crionival) din Carpații Orientali.

67.  Resurse naturale în Grupa Centrală a Carpaților Orientali.

68.  Resurse naturale în Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

69.  Resurse naturale în Grupa Sudică a Carpaților Orientali.

70.  Rezervații naturale și parcuri naționale și naturale din Grupa Centrală a Carpaților Orientali.

71.  Rezervații naturale și parcuri naționale și naturale din Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

72.  Rezervații naturale și parcuri naționale și naturale din Grupa Sudică a Carpaților Orientali.

73.  Suprafețele de nivelare din Carpații Orientali.

74.  Temperaturile medii multianuale din Carpaţii Orientali (la diferite altitudini) şi temperaturile medii din lunile cele mai calde, respectiv cele mai reci.

75.  Vânturile locale din Carpaţii Orientali.

76.  Vegetația, fauna și solurile din Grupa Centrală a Carpaților Orientali.

77.  Vegetația, fauna și solurile din Grupa Nordică a Carpaților Orientali.

78.  Vegetația, fauna și solurile din Grupa Sudică a Carpaților Orientali.

Harta cu subunitatile Podisului Moldovei

Profil geomorfologic prin Valea Siretului

Harta cu subunitatile Campiei de Vest

SUBIECTE PODIŞURI ŞI CÂMPII, ANUL III TURISM ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ, APRILIE - MAI 2017.

 1. Geologia și relieful Podișului Bârladului.
 2. Geologia și relieful Câmpiei Jijiei.
 3. Geologia și relieful Podișului Sucevei.
 4. Clima și apele din Câmpia Jijiei.
 5. Clima şi apele din Podişul Sucevei.
 6. Clima şi apele din Podişul Bârladului.
 7. Vegetația, fauna și solurile din Podișul Sucevei.
 8. Vegetaţia, fauna şi solurile din Câmpia Jijiei.
 9. Vegetația, fauna și solurile din Podișul Bârladului.

10.  Populația și așezările din Câmpia Jijiei.

11.  Populaţia şi aşezările din Podişul Sucevei.

12.  Populaţia şi aşezările din Podişul Bârladului.

13.  Căile de comunicație din Podișul Moldovei.

14.  Industria din Podișul Moldovei.

15.  Economia Câmpiei Jijiei.

16.  Economia Podişului Sucevei.

17.  Economia Podişului Bârladului.

18.  Culoarul Siretului – prezentare fizico-geografică.

19.  Geologia și relieful Câmpiei de Vest.

20.  Clima Câmpiei de Vest.

21.  Apele din Câmpia de Vest.

22.  Solurile din Câmpia de Vest.

23.  Vegetația și fauna din Câmpia de Vest.

24.  Populația și așezările din Câmpia de Vest.

25.  Căile de comunicație din Câmpia de Vest.

26.  Agricultura în Câmpia de Vest.

27.  Industria din Câmpia de Vest.

28.  Enumerați orașele din Câmpia Someșului.

29.  Enumerați orașele din Câmpia Crișurilor.

30.  Enumerați orașele din Câmpia Banatului.

SUBIECTE LA DISCIPLINA PROBLEME DE GEOGRAFIE APLICATĂ ÎN SPAȚIUL CARPATIC, ANUL I MASTER G.A.D.R.

(de ştiut din cartea "Curs de Carpaţi pentru studenţii anului III" capitolele: 1, 2, 3, 4, 5, 7, plus de pe CD, hărţile cu unităţile şi subunităţile geografice ale Carpaţilor: grupa_nordica_compl_jpeg, grupa_centrala_compl_bun, grupa_sudica_compl_jpeg, h. Meridionali, h. Occidentali).

 1. Apele freatice din Carpați.
 2. Apele minerale și termale din Carpați.
 3. Apele subterane din Carpaţii Orientali.
 4. Caracterizare geologică a Carpaţilor Meridionali.
 5. Caracterizare geologică a Carpaților Occidentali.
 6. Caracterizare geologică a Carpaţilor Orientali.
 7. Carpaţii Orientali – date morfometrice şi morfografice.
 8. Ce este flişul carpatic? Care sunt cele două tipuri de fliş din Carpaţii Orientali, unde sunt localizate şi ce vârste au fiecare ? Daţi 4 – 5 exemple de roci ale flişului.
 9. Ce este şi care este denumirea ştiinţifică a “florii de colţi” și ce importanţă turistică prezintă ea pentru Carpaţi ? Enumeraţi 3 masive din Carpaţi în care aceasta vegetează.

10.  Ce fel de roci sunt conglomeratele şi cum au luat naştere? Enumeraţi 4 masive din Carpaţi alcătuite predominant din conglomerate. Ce legătură există între proprietăţile acestei roci şi potenţialul turistic al acestor massive ?

11.  Enumeraţi şi localizaţi masivele montane şi depresiunile din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.

12.  Enumeraţi şi localizaţi masivele montane şi depresiunile din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali.

13.  Enumeraţi şi localizaţi masivele montane şi depresiunile din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali.

14.  Enumeraţi şi localizaţi masivele montane şi depresiunile din Carpații Meridionali.

15.  Enumeraţi şi localizaţi masivele montane şi depresiunile din Carpații Occidentali.

16.  Enumeraţi şi localizaţi masivele vulcanice din grupa centrală a Carpaţilor Orientali, precizând şi altitudinea maximă a fiecăruia. Enumeraţi 2 – 3 roci din care aceştia sunt alcătuiţi. Ce manifestări postvulcanice există în present în această zonă ?

17.  Enumeraţi şi localizaţi pasurile din Carpaţii Orientali. Între ce unităţi geografice fac fiecare dintre acestea legătura?

18.  Factorii genetici și rolul lor în individualizarea topoclimatelor din Carpați.

19.  Fauna Carpaţilor.

20.  Lacurile din Carpaţi.

21.  Morfodinamica actual din Carpați.

22.  Parametrii climatici din Carpaţi.

23.  Parcurile naționale din Carpați.

24.  Relieful carstic din Carpaţi.

25.  Relieful fluvio – torențial din Carpați.

26.  Relieful glaciar din Carpaţi.

27.  Relieful gravitational din Carpaţi.

28.  Relieful pe roci metamorfice şi roci magmatice masive din Carpaţi.

29.  Relieful periglaciar din Carpaţi.

30.  Rețeaua de râuri din Carpați.

31.  Rezervațiile naturale din Carpați.

32.  Rocile magmatice intrusive din Carpaţi.

33.  Scurtă prezentare a evoluţiei paleogeografice a Carpaţilor.

34.  Suprafeţele de nivelare din Carpaţi.

35.  Vegetaţia Carpaţilor.
Pagină actualizată la 05 Ianuarie 2018.