CARACTERIZAREA GEOSTRUCTURILOR PRIN SIMULARE GEOSTATISTICA

are ca obiectiv prezentarea metodologiilor topo-probabiliste (geostatistice) utilizate  pentru realizarea MODELULUI 3D al GEOSTRUCTURILORi, pe baza a doua categorii distincte de date:

  • date de natura calitativa (alfanumerica) : litologie, stratigrafie etc.
  • date de natura cantitativa (numerica): parametri hidrogeologici ( conductivitate hidraulica, coeficient de inmagazinare etc.), geotehnici (greutate volumica, umiditate etc.).

Metodologia prezentată se aplică cu ajutorul unor softuri specializate a caror utilizare se explica in cadrul lucrarilor de laborator.


wasaamto


Structura referatului pentru examen:Fisier de tip .pdf ! si fisierul cu morfologia terenului: Fisier de tip .jpg ! TOPO   sunt comune pentru toți masteranzii iar datele necesare pentru realizarea bazei de date sunt diferențiate:

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 30 Octombrie 2013.