Introducere in tipologia lingvistica

 

Curs opțional, Litere, anul II, semestrul II (2013...)

Gîndit în continuarea cursurilor generale de Lingvistică generală şi de Morfologie, acest curs îşi propune să ofere studenţilor o introducere în studiul Tipologiei lingvistice, cu precădere în acela al Tipologiei morfologice.

Se vor defini termeni larg utilizaţi în studiile tipologice, cum ar fi parametru lingvistic, universalii lingvistice, tipuri structurale de limbi / clase genealogice / uniuni lingvistice etc.

Scopul prelegerilor va fi acela de a reliefa modul în care fapte specifice unei limbi, în speţă limbii române, se leagă de conceptul unitar de limbă.

Evaluarea se va face cumulînd prezenţa, participările active şi o lucrare finală pe care studenţii o vor avea de pregătit pe baza bibliografiei de specialitate.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Februarie 2016.