Abordari moderne in cercetarea etnologica

Atelierul este destinat masteranzilor de la anul I (sem I) EACF si isi propune sa creioneze principalele metode utilizate astazi in cercetarea etnologica de teren in raport cu scopurile si anvergura acesteia.
Sint prezentate in detaliu tipurile de cercetare si de ancheta adecvate atit cercetarii institutionalizate (cu accent pe multidisciplinaritate), cit si celei solitare (cu analiza citorva contributii romanesti si straine de mare valoare). Prezentarea metodelor se orienteaza catre cele mai dificile si mai productive: interviul, convorbirea, povestirea/istoria vietii, observatia directa, studiul de caz. O atentie deosebita este acordata experimentelor (reconstituirea, provocarea performarii) si metodelor de inregistrare a faptelor si actelor de cultura orala cu scopul de a veni in sprijinul tinerilor cercetatori care lucreaza astazi atit in arhive, cit si in mass-media.
Un loc aparte in organizarea cursului il detin discutiile privind normele deontologice de la alcatuirea documentelor pentru teren la elaborarea sintezelor si analizelor, de la tehnicile de abordare a subiectilor la respectarea individualitatii si a intimitatii lor.
Cursul se bazeaza pe analiza contributiilor celor mai importanti cercetatori si a documentelor si operelor rezultate pornind de la lansarea primelor chestionare specializate (sec. XIX), continuind cu cercetarile Scolii sociologice de la Bucuresti si apoi cu cele ale institutiilor de profil (Academia Romana si muzeele etnografice) si  ajungind la cele mai recente realizari in domeniu.

 

Fisa disciplinei

Fisier de tip .doc ! Fisa_abordari_etno

 

Pachet de instrumente de lucru pentru terenul etnologic:

Fisier de tip .pdf ! documente_pt_teren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 30 Noiembrie 2011.