Coordonate ale convietuirii

multiculturale in Romania

Atelierul este inclus in curricula de studii a masteratului de Etnologie, Antropologie culturala si Folclor in semestrul al III-lea si isi propune ca - pornind de la conceptele si notiunile antropologiei culturale - sa ofere imaginea reala a multiculturalitatii din Romania.

Dupa trasarea unor repere geo-istorice care privesc compozitia etnica si dinamica acesteia, analiza se opreste asupra a trei zone de convietuire: Dobrogea, Banatul si sudul Transilvaniei. Pentru conturarea unei perspective fidele facem apel in deschiderea cursului la consemnari ale calatorilor straini din secolele XVII-XVIII privind viata si traditiile romanilor si ale altor grupuri alaturi de care au coabitat.

Dintre multiplele fatete ale identitatii am ales sa ne oprim asupra etnicitatii si elementelor sale definitorii incurajindu-i pe masteranzi sa descopere, sa analizeze si sa interpreteze comparat faptele de cultura interferente in asezarile si zonele multiculturale propuse ca esantion.

 

Tematica și bibliografia orientativă ale atelierului:

Fisier de tip .doc ! Curs_convietuire2011_2012

 

Fisa disciplinei

Fisier de tip .doc ! Fisa_convietuire

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 30 Noiembrie 2011.