Etnologia ocupaţiilor & alimentaţie tradiţională

Este un curs opţional destinat studenţilor anului III de la specializarea Studii culturale-etnologie. Se va desfăşura în semestrul I. 

Mi-am propus prezint doar acele ocupaţii tradiţionale a căror prestare a generat valori spirituale notabile, pe care le apreciem ca veritabile documente ce păstrează încrustaţii arhaice. Prin urmare, nu vom discuta decât tangenţial despre ocupaţiile anexe şi meşteşuguri, ci doar despre păstorit, agricultură, vânătoare, pescuit şi destul de succint, despre îndeletnicirile casnice feminine.

În alcătuirea sintezei am pornit de la o abordare descriptivă, istorico-etnografică, pe care am îmbogăţit-o cu interpretări etnologice, antropologice şi folcloristice sugerate de tradiţiile orale generate de ocupaţiile dominante în societatea ţărănească.

Fisier de tip .doc ! Teme_ocupatii2012

  Descărcaţi tematica pentru evaluare!

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Octombrie 2012.