Literatura flamandă după 1945. Louis Paul Boon și Hugo Claus

(Seminar Literatură și cultură neerlandeză An II A, 2017-2018)


Descrierea cursului, schema și cerințele (în neerlandeză): 

Vlaamse literatuur na 1945. Casus: Louis Paul Boon en Hugo Claus

2017-2018 2A, S1, werkcollege Literatuur en cultuur

In dit werkcollege komt de Vlaamse literatuur na 1945 aan bod, met een focus op twee voorbeelden, met name Louis Paul Boon en Hugo Claus. Op de lijst met secundaire literatuur staan het hoofdstuk “Narratology” uit het boek Beginning Theory van Peter Barry en het hoofdstuk “Vertellen” uit Literair mechaniek van Erica van Boven en Gilles Dorlijn. Daarnaast lezen de studenten twee primaire teksten: Menuet van Louis Paul Boon en Vrijdag van Hugo Claus. Elke week verzorgt de docent een powerpoint presentatie met een beknopt overzicht van de Vlaamse literatuur na 1945, concepten van de literatuurtheorie en extra informatie over het werk van de twee auteurs en de literaire context in Vlaanderen.

Het cijfer, dat 30% van het totale cijfer “literatuur en cultuur” inhoudt, zal worden gegeven op basis van een werkstuk waarin er een narratologische analyse van één primaire tekst van Boon of Claus wordt gevraagd.

Bibliografie:

 • Barry, Peter. Beginning theory. Machester/New York: Machester University Press, 2002.
 • Boon, Louis Paul. Menuet en andere verhalen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978.
 • Boven, Erica van en Gillis Dorlijn. Literair mechaniek. Nijmegen: Coutihno, 2003.
 • Claus, Hugo. Vrijdag. Amsterdam: De Bezige Bij, 1969.
 • Dautzenberg, J.A. Literatuur. Geschiedenis en leesdossier. Malmberg, 1999.
 • www.literatuurgeschiedenis.nl
 • www.dbnl.org (zoekterm: Louis Paul Boon, Hugo Claus)

Datum

Thema

Secundaire literatuur

Primaire literatuur

09.10.2017

LPB, Leven en werk, inleiding

 

 

16.10.2017

LPB, “De kleine man”, De voorstad groeit (1943) en Vergeten straat (1946)

Narratology, pp. 214-222

Menuet, pp. 83-90

23.10.2017

LPB, “Schop de mensen tot ze een geweten krijgen”, Mijn kleine oorlog (1947) 

Narratology, pp. 222-238

Menuet, pp. 91-100

30.10.2017

Intermezzo bespreking Menuet

 

Menuet, pp. 101-114

06.11.2017

LPB, “De experimentele vormDe Kapellekensbaan (1953) en Zomer te Ter-Muren (1956)

Vertellen, pp. 183-200

Menuet, pp. 115-130

13.11.2017

LPB, “Aalst – armoede en onrecht”, Pieter Daens (1971) en De bende van Jan de Lichte (1957)

Vertellen, pp. 201-218

Menuet, pp. 131-145

20.11.2017

LPB, “Erotiek en seksualiteit”, Mieke Maaike’s obscene jeugd (1972), Eros en de eenzame man (1980) en de Fenomenale Feminateek

Vertellen, pp. 219-236

Menuet, pp. 146-160

 

27.11.2017

Bespreking Menuet

 

Menuet, pp. 161-175

04.12.2017

Bespreking Vertellen

Vertellen, pp. 237-254

 

11.12.2017

HC, Leven en werk

Vertellen, pp. 255-273

Vrijdag, 5-40

18.12.2017

HC, “Lyriek: Één archetypische Moedergodin”, De Oostakkerse gedichten (1953)

Vertellen, pp. 274-292

Vrijdag, 41-75

08.01.2018

HC, “Toneel: Mythologie en godsdienst”, Vrijdag (1972) + bespreking ideeën essay

Vertellen, pp. 293-308

Vrijdag, 76-110

15.01.2018

HC, “Proza: Kitsch of hoge literatuur”, Het jaar van de kreeft (1972) + bespreking Vrijdag

 

Vrijdag, 111-140

De gevraagde aanwezigheid voor dit vak is 80% (drie keer afwezig mag).

Deadline essay: 28.01.2018 per e-mail naar alexa.stoicescu@lls.unibuc.ro

Opbouw essay:

1)  Inleiding:

 1. Beknopte informatie over de auteur, meer over het werk
 2. OnderzoeksvraagWat wil ik onderzoeken?
 3. Methodologie: Hoe wil ik dat onderzoeken?
 4. Relevantie: Wat wil ik bewijzen?

2)  Onderzoek

 1. Uitleg methodologie
 2. Het eigenlijke onderzoek, toepassing van de methodologie

3)  Conclusie

 

Tekstopmaak:

 • 3-5 pagina’s
 • Times New Roman/Garamond/Arial/Calibri
 • Grootte 12
 • Regelafstand 1,5
 • Tekst justified!
 • Let op de spaties na en voor het punt, de komma, de haakjes, enz.
 • Schrijf drie alinea’s per pagina, niet meer of minder!
 • Citeerregels: Gebruik tussen haakjes (achternaam, jaar, p. pagina): “[…] waar origineel en vertaling aan elkaar gekoppeld zijn” (Hüning, 2001, p. 110)
 • Schrijf de titels van de boeken cursief -> De voorstad groeit van Louis Paul Boon
 • Bibliografie: Achternaam, Voorletter (jaar). Titel van het boek. Stad: Uitgeverij: Claus, H. (1994). Gedichten 1948-1993. Amsterdam: De Bezige Bij.

 

 

Pagină actualizată la 02 Octombrie 2017.