Opțional Metode de cercetare

2017-108

 

Descrierea cursului (în neerlandeză):

Keuzevak. Onderzoeksmethodes

2017-2018 3A, S1 

Het keuzevak “Onderzoeksmethodes” is bedoeld als een kennismaking met verschillende interpretatiemogelijkheden van de literaire tekst. De cursus is opgebouwd rondom verschillende focuspunten. Er wordt geen chronologische of uitputtende weergave gepoogd, maar een presentatie van verschillende exemplarische casussen, die de studenten in staat zullen stellen om zelf op zoek te gaan naar informatie voor hun naderend scriptieonderzoek. Op het einde van deze cursus zullen de studenten beter vertrouwd zijn met de concepten methodologie, structuralisme en poststructuralisme, intertekstualiteit, auteursintentie of intentional fallacy, canonisering, transnationalisme, postkolonialisme en hybriditeit.

Elk uur zal worden gewijd aan de bespreking van de te lezen tekst. Wat de theoretische teksten betreft, moeten de studenten vijf relevante punten opschrijven, zó dat ze aan de hand van deze hoofdpunten de tekst kunnen reconstrueren. Ze moeten verder nadenken over de toepasbaarheid van de geleerde concepten op een literaire werk naar keuze. In groepjes van vier zullen de studenten in de les deze punten bespreken, waarna ze hun conclusies klassikaal zullen presenteren. Zie hieronder de vragen voor de interpretatieve teksten. De werkwijze voor de interpretatieve teksten is vergelijkbaar.

Het tweede uur zal worden besteed aan de consolidatie van de geleerde termen en de docent zal extra informatie of voorbeelden brengen. Er zal verder ook worden geïnformeerd naar het idee van hun scriptie.

In de laatste twee uur van het college moeten de studenten hun scriptievoorstel voor de groep presenteren en de andere studenten en de docente geven feedback. Aan deze presentatie is geen cijfer verbonden, maar de deelname is wel verplicht, ook voor studenten die hun scriptie niet in het Nederlands zullen schrijven.

Het cijfer zal worden gegeven op basis van twee opdrachten.

De eerste opdracht (40%) moet in de laatste decemberweek op papier worden ingeleverd en bestaat uit de gedetailleerde presentatie van één nieuw concept waarover ze tijdens de les hebben gelezen. De opdracht mag maximaal 2 pagina’s lang zijn en moet in de laatste alinea een idee voor de toepasbaarheid bevatten.

De tweede opdracht (60%) moet op 28.01.2018 per e-mail worden ingeleverd en bestaat uit het uitgeschreven scriptievoorstel. Zie hieronder de vereisten.

De vereiste aanwezigheid is 80% (drie keer afwezig mag).

Datum

Thema

Theorie

Interpretatie

10.10.2017

Inleiding

Bespreking scriptieonderwerpen

17.10.2017

Narratologie

Peter Barry, ‘Narratology’, pp. 214-238

 

24.10.2017

Structuralisme

Peter Barry, ‘Structuralism’, pp. 38-58 

 

31.10.2017

Poststructuralisme en deconstructie

Peter Barry, ‘Post-structuralism and deconstruction’, pp. 59-77

 

07.11.2017

Interpretatie

 

1. A.L. Sötemann, ‘Nijhoffs De moeder de vrouw’, pp. 141-152

2. Ira van Dijk, ‘Midden uit de oneindigheid.’, pp. 173-186

14.11.2017

Intertekstualiteit I

De Pourcq & De Strycker ‘Geschiedenis van de moderne intertekstualiteitstheorie’, pp. 15-46

 

21.11.2017

Intertekstualiteit II

 

Odile Heynders, ‘Mikhail Bakhtin & De geruchten van Hugo Claus’, pp. 63-79.

28.11.2017

Auteursintentie I

Ralf Grüttemeier, ‘Intentional fallacy en haar gevolgen’, pp. 64-102

 

05.12.2017

Auteursintentie II

 

Ralf Grüttemeier, ‘Avant-garde en auteursintentie’, pp. 124-144

12.12.2017

Hoog en laag, canonisering

Kiene Brillenburg Wurth, ‘Hoog en laag door elkaar’

M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, ‘De canonieke versus de ‘echte’ Anna Roemersdochter Visscher’

19.12.2017

Trans en post

+ inleveren eerste opdracht op papier

F.W. Korsten, ‘Transnationalisme en postkolonialisme - hybriditeit’, pp. 275-297

 

09.01.2018

Presentaties scriptievoorstel

 

 

16.01.2018

Presentaties scriptievoorstel

 

 

Bibliografie:

 • Barry, Peter. Beginning theory. Machester/New York: Machester University Press, 2002.
 • Brillenburg Wurth, Kiene. ‘10.4’ tot ‘10.7’ in: Rigney, Ann en Kiene Brillenburg Wurth (reds). Het leven van teksten. Een inleiding tot de literatuurwetenschap. Amsterdam University Press, 2006, pp.347-361.
 • van Dijk, Ira. ‘Midden uit de oneindigheid. Een nieuwe lezing van Nijhoffs ‘De moeder de vrouw’’ in: Nederlandse letterkunde, Jg. 7, Nr. 3, 2002, pp. 173-186.
 • Grüttemeier, Ralf. Auteursintentie. Een beknopte geschiedenis. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2011.
 • Heynders, Odile. ‘Mikhail Bakhtin & De geruchten van Hugo Claus’, in: Van Dijk, Yra, Maarten de Pourcq en Carl de Strycker (reds.). Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk, Nijmegen: Vantilt, 2013. pp. 63-79.
 • Korsten, F.W. ‘Transnationalisme en postkolonialisme - hybriditeit’ in: Korsten, F.W. Lessen in literatuur, Nijmegen: Vantilt, 2009. pp. 275-297.
 • De Pourcq, Maarten en Cart de Strycker. ‘Geschiedenis van de moderne intertekstualiteitstheorie: opvattingen, denkers en concepten’ in: Van Dijk, Yra, Maarten de Pourcq en Carl de Strycker (reds.). Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk, Nijmegen: Vantilt, 2013, pp. 15-46.
 • Schenkeveld-Van der Dussen, M.A. ‘De canonieke versus de “echte” Anna Roemersdochter Visscher’ in: Nederlandse letterkunde. Jg. 2, Nr. 3, 1997, pp. 228-241.
 • Sötemann, A.L. ‘Nijhoffs De moeder de vrouw: een analyse in twee etappes’ in: Sötemann, A.L. Over poëtica en poëzie: een bundel beschouwingen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985, pp. 141-152.

Vragen voor de interpretatieve tekst:

 1. Wat is de onderzoeksvraag van dit artikel?
 2. Welke methodologie gebruikt de auteur?
 3. Wat is de structuur van het artikel?
 4. Wat is de conclusie? Is de conclusie overtuigend?

Deadline voorstel: 28.01.2018 per e-mail naar alexa.stoicescu@lls.unibuc.ro 

Vereisten voorstel (5 pagina’s):

 1. Hypothese/Inleiding: schets van de context
 2. Onderzoeksvraag: Wat wil ik onderzoeken?
 3. Methodologie: Hoe wil ik dat onderzoeken?
 4. Relevantie: Wat wil ik bewijzen?
 5. Voorlopige conclusie
 6. Beknopte bibliografie

Tekstopmaak:

 • Times New Roman/Garamond/Arial/Calibri
 • Grootte 12
 • Regelafstand 1,5
 • Tekst justified!
 • Let op de spaties na en voor het punt, de komma, de haakjes, enz.
 • Schrijf drie alinea’s per pagina, niet meer of minder!
 • Citeerregels: Gebruik tussen haakjes (achternaam, jaar, p. pagina) : “[…] waar origineel en vertaling aan elkaar gekoppeld zijn” (Hüning, 2001, p. 110)
 • Schrijf de titels van de boeken cursief -> De voorstad groeit van Louis Paul Boon
 • Bibliografie: Achternaam, Voorletter (jaar). Titel van het boek. Stad: Uitgeverij: Claus, H. (1994). Gedichten 1948-1993. Amsterdam: De Bezige Bij.

 

 

Pagină actualizată la 03 Octombrie 2017.