Biogeografie

 

Specializări: Cartografie, Planificare Teritorială (Anul II)

Titular de curs: Conf. univ. dr. Gabriela MANEA

Lucrări practice: Lect. univ. dr. Laura TÎRLĂ


  Tematica lucrărilor practice

CARTOGRAFIE (Semestrul II)

 

      LP1. Noțiuni fundamentale de biogeografie. Elemente de taxonomie și nomenclatură biologică

Fisier de tip .pdf ! LP2. Evaluarea modelului arhitectural al fitocenozelor

Fisier de tip .pdf ! LP3. Aplicatii ale teledetectiei in biogeografie

      LP4. Arealul biogeografic

Fisier de tip .pdf ! LP5. Profilul biogeograficPractica la biogeografie în Parcul Natural Comana

Materiale:

Fisier de tip .png ! Harta topografică 1:25000

Fisier de tip .png ! Harta habitatelor forestiere pe unități ecosistemice


  Bibliografie selectivă

  1. ANM, 2008. Clima României. Editura Academiei Române, București.
  2. DRUGESCU, C., 1998. Zoogeografia României. All, Bucureşti.
  3. HUGGETT, R.J., 1998. Fundamentals of Biogeography. Routledge, London and New York.
  4. LEHRER, A.Z., LEHRER, M.M., 1990. Cartografierea faunei şi florei României (coordonate arealografice). Ceres, Bucureşti.
  5. MANEA, G., [2008] 2011. Elemente de biogeografie. Editura Universitară, Bucureşti.
  6. OPRZĄDEK, M., 2014. Fisier de tip .pdf ! Changes in Vegetation Structure along Four Tourist Trails from Kasprowy Wierch, Tatra Mountains. Journal of Environmental and Tourism Analyses, 2 (1), 75-82. http://jeta.rev.unibuc.ro/?page_id=43
  7. PĂTROESCU, M., 1987. Fisier de tip .pdf ! Succesiunea zonelor şi etajelor de vegetaţie din România. În: Sinteze geografice. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
  8. TODOR, I., 1968. Mic atlas de plante din flora României. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
  9. WESTHOFF, V., & VAN DER MAAREL, E., 1978. The Braun-Blanquet approach. In R. H. Whittaker (Ed.), Classification of Plant Communities (pp. 287-399). Den Haag: W. Junk.
  10. Legea 13 din 1993 Fisier de tip .pdf ! Conventia de la Berna: specii strict protejate


  Resurse online:

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Septembrie 2017.