Coperta_Profilul geografic


Coperta_Geografie Mondială

 


Profil Podișul Guyanelor

Climatele Americii de Sud

Climatele Africii

Harta biomurilor terestre

Harta solurilor lumii

 

Geografia continentelor extraeuropene

America, Africa și Antarctica


  Obiective:

Cursul se adresează în primul rând studenților din anul III de la specializarea Geografie, având scopul principal de a-i sprijini să își dezvolte cunoștințele și capacitatea analitică în domeniul geografiei regionale. În cadrul său se urmărește abordarea simultană a problemelor globale cu care se confruntă cele trei continente, beneficiind de cele mai recente metode și mijloace de studiu. Dintre acestea, semnificative sunt: analiza modelului digital al terenului (DEM), identificarea elementelor geografice pe imagini satelitare, utilizarea resurselor disponibile online și realizarea de către studenți a propriilor hărți și profile regionale.

Relief structural pe calcare în Peninsula Sinai


Tematica cursului

 1. Configurația țărmurilor – Cauze, consecințe, evoluție
 2. Unitățile structurale majore și relieful asociat
 3. Hidrografia
 4. Climatele și ecosistemele
 5. Populația și statele
 6. Așezările și diferențierile economice
 7. Statele Unite ale Americii (Nord-Estul American)
 8. Brazilia
 9. Africa de Nord (Maghreb)


Tematica seminariilor


Bibliografie recomandată

 1. Birot, P., 1970. Les regions naturelles du Globe. Paris.
 2. Bonnet, J., 2000. Marile metropole mondiale. Iaşi, Institutul European.
 3. Călinescu R., Pătroescu, M., Bunescu, A., 1972. Biogeografie. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 4. Clawson, D.L. et al. (eds)., 2007. World Regional Geography. Ninth Edition. New Jersey, Pearson Prentice Hall.
 5. Coteţ, P., Băcanu, L., 1972.  Australia, Oceania, Antarctica – Geografie fizică. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 6. Cunningham, W.P., Saigo-Woodworth, B., 1998. Environmental Science – A Global Concern. Dubuque, Wm. C. Brown Publishers.
 7. De Blij, H.J., Muller, P.O., 2004. Concepts and regions in geography. Wiley, USA.
 8. Gârbacea, V., 1964. Africa – Geografie fizică. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 9. Gottman, J., 1991. Megalopolis. Londra, Oxford Press.
 10. Heintzelman, O.H., Highsmith, R.M.Jr., 1973. World Regional Geography. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
 11. Hârjoabă, I., Rusu, E., 1995. Geografia continentelor – Africa. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 12. Incze, A., 1969.  America Centrală şi America de Sud – Geografie fizică. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 13. Incze, A., 1969. America de Nord – Geografie fizică. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 14. Marin, I., Marin, M., Vijulie, I., Stumbea, L., 2006. Profilul geografic în analizele regionale. Bucureşti, Editura Universitară.
 15. Rusu, E., 2007. Geografia continentelor – Africa. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 16. Selby, M.J., 1985. Earth’s changing surface – An introduction to geomorphology. Oxford, Clarendon Press.
 17. Tîrlă, L., 2009.   Fisier de tip .pdf ! Tipuri de culturi agricole si sisteme de gestiune a resurselor de apa in TunisiaTerra (XXXVIII-XXXIX): 158-161.
 18. Tîrlă, L., 2012. Fisier de tip .pdf ! Arcadele naturale din Utah (SUA). Geneză și evoluție. Terra, anul XLIII (LXIII), 1-2/2012: 219-226.
 19. Tolstov, S.P., Levin, M.G., Ceboksarov, N.N., 1959. Etnografia continentelor I. Bucureşti, Editura Ştiinţifică.
 20. Wheeler, I., Kostbade, F., Thomas, S., Richard, N., 1975. Regional geography of the world.
 21. Wheeler, J.H., Kostbade, J.T., 1993. Essentials of world regional geography. Saunders College Publishing.


Resurse software online

 1. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM30) - http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM30/
 2. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM3) - http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/
 3. Natural Earth - http://www.naturalearthdata.com/
 4. DivaGIS - http://www.diva-gis.org/
 5. Geocontext Profiler - http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/


  Resurse

  Modele de hărți realizate cu ajutorul datelor Natural Earth:

Fisier de tip .jpg ! Etiopia - Triunghiul Afar

Fisier de tip .jpg ! Sistemul de rifturi din Africa de Est

  Model de hartă realizat cu ajutorul datelor SRTM (fișiere .hgt):

Fisier de tip .jpg ! Relieful Africii de Sud

  Profilul geografic regional:

Fisier de tip .jpg ! Profil Anzii Nordici - Podișul Guyanelor

 Fisier de tip .jpg ! Profil Brazilia

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Ianuarie 2017.