Geografie regională (sisteme montane)

 


Mediul montan face parte din categoria ecosistemelor fragile ale globului, expuse diverselor schimbări (climatice, tectonice, dar mai ales antropice). Adesea, capacitatea sa de adaptare sau refacere nu este pe măsura rapidității desfășurării evenimentelor cauzale, acest lucru generând modificări dramatice ireversibile în structura sa. Înțelegerea relațiilor cauză-efect și a mecanismelor de funcționare din cadrul unor sisteme montane complexe, identificarea soluțiilor optime pentru menținerea echilibrului natură – societate, capacitatea de distingere a variatelor tipuri de medii montane și a categoriilor de activități pretabile fiecăruia dintre ele sunt doar o parte din obiectivele acestui curs. Pentru eficiență, este necesar ca în prealabil să fie acumulate cunoștințe generale de geografia continentelor, care să permită abordarea globală a problemelor cu care se confruntă în prezent marile sisteme montane ale lumii.

 


  Tematica cursului:

 1. Introducere - definiții și scopul activităților inițiate privind sistemele montane globale
 2. Etajele montane - clasificare și grad de antropizare
 3. Ecosistemele montane
 4. Condiții actuale și tendințe în sistemele montane
 5. Fluxuri sinergetice în marile bazine hidrografice
 6. Tipologia economiilor montane și optimizarea activităților
 7. Sisteme de arii protejate
 8. Interacțiuni și schimburi comerciale
 9. Intervenții prin gestiunea sistemelor montane

  Tematica seminariilor:

 1. Clasele de altitudine (aplicație practică în GIS)
 2. Coridoarele ecologice - soluție optimă de combatere a fragmentării habitatelor
 3. Comunități montane vulnerabile. Centre de conflict
 4. Amenajări rurale tradiționale
 5. Turismul montan


  Bibliografie selectivă

 1. Haeberli, W., Beniston, M., 1998. Climate change and its impacts on glaciers and permafrost in the Alps. AMBIO, 27 (4): 258-265.
 2. Kapos, V., Rhind, J., Edwards, M., Price, M.F., Ravilious, C., 2000. Developing a map of the world's mountain forests. In: Forests in Sustainable Mountain Development: A State-of-Knowledge Report for 2000, M.F. Price and N. Butt (eds.), CAB International, Wallingford: 4-9.
 3. Körner, C., Ohsawa, M., 2005. Mountain Systems (Ch. 24). In: Hassan et al., Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, pp. 681-716. Millennium Ecosystem Assessment. Island Press Washington, D.C.
 4. Marin, I., Stumbea, L., 2006. Fisier de tip .pdf ! Parcuri naţionale din Europa – Abordare regională. Terra, Anul XXXV (LV): 90-102.
 5. Morris, A., 1997. Afforestation projects in highland Ecuador: patterns of success and failure. Mountain Research and Development, 17 (1), 31-42.
 6. Stumbea, L., 2007. Fisier de tip .pdf ! Cross-border national parks in Europe - Present and perspective. Analele Universităţii din Craiova, Seria Geografie, X: 62-74.
 7. UNEP, 1992. Agenda 21. The United Nations Programme of Action from Rio. Chapter 13 – Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development. Rio de Janeiro, http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52&articleid=61.
 8. UNEP-WCMC (World Conservation Monitoring Centre), 2002. Mountain Watch: environmental change and sustainable development in mountains. Cambridge, UK.
 9. UNEP, 2011. Sustaining forests: Investing in our common future. UNEP Policy Series, Ecosystem Management, 5.
 10. Viviroli, D., Weingartner, R., Messerli, B., 2003. Assessing the hydrological significance of the world’s mountains. Mountain Research and Development, 23 (1): 32-40.
 11. Wardle, P., 1971. An explanation for alpine timberline. New Zealand Journal of Botany, 9: 371-402.

 

 

 

 

 

Resurse

 

Suport de curs:

Fisier de tip .pdf ! Geografie Regională - Sisteme Montane

 

 

 

 
Pagină actualizată la 28 Februarie 2016.