Regiuni geografice și turistice ale lumii

 

Obiectivele cursului

Disciplina Regiuni geografice și turistice ale lumii se adresează în primul rând studenților din anul II de la Facultatea de Geografie, specializarea Geografia Turismului.

Scopul principal îl constituie aprofundarea cunoștințelor de geografie regională și dezvoltarea capacităților analitice și sintetice pentru identificarea principalelor trăsături ale regiunilor terestre din punct de vedere al specificului geografic și turistic.

Obiectivele de bază sunt următoarele:

  • Identificarea, definirea și descrierea principalelor noțiuni, concepte, legi, procese și fenomene geografice care definesc și particularizează o regiune geografică sau o regiune turistică.
  • Utilizarea cunoștințelor geografice fundamentale pentru diferențierea și explicarea principalelor procese și fenomene care formează specificul geografic și turistic al unor anumite regiuni de pe Glob.
  • Identificarea și utilizarea adecvată a metodelor de studiu și analiză geografică regională.
  • Însușirea metodelor și tehnicilor de culegere, prelucrare și analiză a datelor.
  • Analiza și interpretarea de date și informații geografice calitative și cantitative în context socio-economic și teritorial.
  • Precizarea metodelor și terminologiei geografice specifice pentru conceptualizarea, realizarea și interpretarea studiilor geografice elaborate.
  • Aplicarea cunoștintelor fundamentale în interpretarea realității geografice: analiza și interpretarea particularităților regionale ale unei regiuni geografice sau turistice.


Bibliografie

Honey, M. (2008). Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? (2nd ed.). Washington, D.C.: Island Press.

Marin, I., Marin, M., Manea, G., Mocanu, N., Popa, V., Irimia, R., . . . Stumbea, L. (2005). Regiuni Turistice pe Glob. București: Editura Universitară.

Marin, I., Marin, M., Manea, G., Popa, V., Irimia, R., & Tișcovschi, A. (2004). Geografie Regională: America de Sud. București: Editura Universitară.

Perkmann, M. (2007). Construction of New Territorial Scales: A Framework and Case Study of the EUREGIO Cross-border Region. Regional Studies, 41 (2), 253-266. doi: 10.1080/00343400600990517

Saarinen, J. (1998). The Social Construction of Tourist Destinations: The Process of Transformation of the Saariselkä Tourism Region in Finnish Lapland. In G. Ringer (Ed.), Destinations: Cultural Landscapes of Tourism. London: Routledge.

UNESCO (2008). Fisier de tip .pdf ! World Heritage Information Kit. Retrieved from http://whc.unesco.org 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Februarie 2015.