Masivul Vânturarița-Buila (abruptul nordic)

Babele din Munții Bucegi

Cascada Bigăr

Sfinxul de la Topleț

 

 

 

 

 

România - Geografie fizică

 


Specializarea: Geografie, anul III

 

Titular de curs: Prof. univ. dr. Laura COMĂNESCU, Prof. univ. dr. Alexandru NEDELEA

Lucrări practice: Lect. univ. dr. Laura TÎRLĂ

Culoarul Bran-Rucăr, Masivul Piatra Craiului și golful depresionar Zărnești


  Tematica lucrărilor practice

  Semestrul I

 1. Noțiuni introductive
 2. Unitățile structurale majore: platforme și orogen (1 Lp)
 3. Analiza hărții geologice a României (2 Lp)
 4. Relieful României: Modelul digital al terenului (SRTM3 și EU-DEM), 2 Lp
 5. Mișcările neotectonice și seismicitatea (1 Lp)
 6. Tipuri genetice de relief din România (1 Lp)
 7. Relieful structural (2 Lp)
 8. Relieful petrografic (2 Lp)
 9. Evoluția paleogeografică a teritoriului României (1 Lp)

  Semestrul II

 1. Clima României
 2. Bazinele hidrografice
 3. Zonele și etajele de vegetație
 4. Ariile protejate și tipurile de medii din România (considerații generale)
 5. Sinteză finală


  Bibliografie obligatorie

Semestrul I

 1. Ielenicz, M., Pătru, I., 2005. România – Geografie fizică. Vol. I. București, Editura Universitară
 2. Ionesi, L., 1990. Geologia unităților de platformă și a orogenului nord-dobrogean. Editura Tehnică, București
 3. Posea, Gr., Popescu, N., Ielenicz, M., 1974. Relieful României, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
 4. Săndulescu, M., 1984. Geotectonica României. Editura Tehnică, București
 5. Săndulescu, M., Krautner, H., Borcoș, M., Năstăseanu, S., Patrulius, D., Ștefănescu, M., Ghenea, C., Lupu, M., Savu, H., Bercea, I., Marinescu, F., 1978. Harta geologică a R.S. România, sc. 1:1.000.000. Inst. Geol. Geofiz., Bucureşti.

Semestrul II

 1. Ielenicz, M., 2007. România – Geografie fizică. Vol. II. București, Editura Universitară.
 2. ANM, 2008. Clima României. Editura Academiei Române, București
 3. Pătroescu, M., 1987. Fisier de tip .pdf ! Succesiunea zonelor și etajelor de vegetație din România. Sinteze geografice: Materiale pentru perfecționarea profesorilor, 191-198. 


Bibliografie suplimentară

Semestrul I

 1. Bleahu, M. (1982) Relieful carstic. Editura Albatros, București, 296 p.
 2. Ielenicz, M., Pătru, I., & Ghincea, M. (2003) Subcarpații României. Editura Universitară, București, 264 p.
 3. Knapp, J.H., Knapp, C.C., Raileanu, V., Matenco, L., Mocanu, V., Dinu, C. (2005) Crustal constraints on the origin of mantle seismicity in the Vrancea Zone, Romania: The case for active continental lithospheric delamination. Tectonophysics, 410 (1–4), 311–323. Doi: 10.1016/j.tecto.2005.02.020
 4. Mațenco, L.C., Krészek, C., Merten, S., Schmid, S., Cloetingh, S.A.P.L., & Andriessen, P.A.M. (2010) Characteristics of collisional orogens with low topographic build-up: an example from the Carpathians. Terra Nova, 22, 155-165. Doi: 10.1111/j.1365-3121.2010.00931.x
 5. Mațenco, L. (2017) Tectonics and Exhumation of Romanian Carpathians: Inferences from Kinematic and Thermochronological Studies. In: Rădoane, M. & Vespremeanu-Stroe, A. (Eds), Landform Dynamics and Evolution in Romania. Springer Int. Publishing Switzerland, pp. 15–56.
 6. Schmid, S.M., Bernoulli, D., Fügenschuh, B., Mațenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M., & Ustaszewski, K. (2008) The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101 (1), 139–183. Doi: 10.1007/s00015-008-1247-3
 7. Velcea, V., & Roșu, Al. (1984) Geografia Carpaților și Subcarpaților Românești. Editura Didactică și Pedagogică, București, 300 p.

Semestrul II

 1. Bogdan, O. (1989) Inversiunile de temperatură. Studii și Cercetări de Geografie.
 2. Bogdan, O. (1993) Foehnul carpatic. Analele Universității din Oradea.
 3. Cîrciumaru, M. (1980) Mediul geografic în Pleistocenul superior și culturile paleolitice din România. București, Editura Academiei R.S.R., pp. 45-60.
 4. Gâștescu, P. (1988) Fisier de tip .pdf ! Resursele de apă ale râurilor României și repartiția lor în teritoriuTerra, XX (3-4), 41-48.
 5. Gâștescu, P., & Ujvari, I. (1986) Rolul spațiului carpatic românesc în formarea și repartiția în timp a resurselor de apă. Terra, XVIII (2), 13-19.
 6. Ion-Bordei, N. (2008) Fenomene meteoclimatice induse de configurația Carpaților în Câmpia Română. Editura Academiei Române, București.
 7. Micu, D.M., Dumitrescu, A., Cheval, S., & Bîrsan, M.-V. (2015) Climate of the Romanian Carpathians: Variability and Trends, Springer International Publishing Switzerland, 213 p.
 8. Rădoane, M. & Vespremeanu-Stroe, A., Eds. (2017) Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer International Publishing Switzerland, 865 p.
 9. Ujvári, I. (1972) Geografia apelor României. Editura Științifică, București.

Muntele Vâlcan (Apuseni)

 

 
Pagină actualizată la 04 Ianuarie 2018.