ICUB Logo
INSTITUTUL DE CERCETĂRI AL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
Asociația Speologică Exploratorii Reșița

ASE REȘIȚACentrul pentru Studii de Risc, Modelare Spațială și Dinamica Sistemelor Terestre și Costiere
Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spațială și Dinamica Sistemelor Terestre și Costiere


Cărți

Coperta tezei de doctorat publicate


Răspunsul geomorfologic al deformărilor disjunctive majore din Masivul Vânturarița-Buila

 

Lector dr. Laura Tîrlă

 


 • 2004-prezent: Activităţi didactice şi de cercetare în cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, Departamentul de Geografie Regională şi Mediu, având următoarele funcţii: preparator universitar (2004-2007); asistent universitar (2007-2013); lector universitar (din 2013).
 • 2004–2011: Stagiu doctoral în cadrul Facultății de Geografie. Teza de doctorat: Bazinul hidrografic Olănești - Studiu de geomorfologie. 
 • 2003-2004: Studii postuniversitare aprofundate în cadrul Facultății de Geografie: Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin organizare şi amenajare regională. Lucrarea de disertație: Fenomene de risc geomorfologic în Subcarpații Vâlcei
 • 1999 – 2003: Facultatea de Geografie, specializarea Ştiinţa Mediului. Lucrarea de licență: Relațiile dintre componentele naturale ale mediului și așezările umane în bazinul superior și mijlociu al Begăi.


   Domenii de interes științific

 • Geomorfologie carstică
 • Geomorfologie tectono-structurală
 • Microfaciesuri carbonatice
 • Evaluarea și reabilitarea mediilor degradate
 • Platoul Vânturariței (2010)

     Preocupări curente

 • Carstul alpin din Carpații Meridionali
 • Transferul semnalului de mediu în zonele carstice
 • Topografie și cartografie subterană


 •    Proiecte de cercetare

  2017-2018: Lithologic and structural controls on marble karst development in the central Făgăraș Mountains (South Carpathians). Grant ICUB - TC nr. 13055/14.06.2017, perioada de implementare 01.07.2017 - 30.06.2018, buget 25000 lei, director de grant.

  2014-2018: LIFE13 NAT/RO/00148 - Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei - Beușnița. Beneficiar coordonator APM Timiș, beneficiar asociat AS 'Exploratorii' Reșița, perioada de implementare 01.07.2014 - 31.12.2018, buget 849430 euro. Postul ocupat: specialist GIS. http://salvatipesterile.ro/despre-proiect/http://apmtm.anpm.ro/ro/ programe-proiecte.

  Panou proiect - Habitatul 8310 din situl Natura 2000 Cheile Nerei - Beușnița

  2014-2016: Teleconexiuni climatice între vestul și estul Europei prin analiza speleotemelor din timpul ultimului interglaciar din Franța și România (FREem), grant IFA-CEA Nr. C4-08/2014-2016. Colaborare pe bază de protocol încheiat cu Institutul de Speologie Emil Racoviță din București (ISER).

  2006-2008: Gestiunea riscului geomorfologic din Subcarpaţii Vâlcei, cu accent pe procesele şi fenomenele asociate din bazinul hidrografic al râului Olăneşti. Grant CNCSIS-TD nr. 588/2006, buget 30000 lei, director de grant.


     Membru în organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale

  • International Geographical Union (IGU) din 2008
  • International Association of  Geomorphologists (IAG) din 2007
  • Asociaţia Geomorfologilor din România (AGR) din 2007
  • Societatea de Geografie din România (SGR) din 2008
  • Asociația Speologică Exploratorii - Reșița (ASE) din 2016
  • Federația Română de Speologie (FRS) din 2016

     Funcții

  Trezorier al Societății de Geografie din România, filiala București (din anul 2009).


  Discipline predate

  Geografia fizică a României

  Geografia continentelor - America, Africa şi Antarctica

  Geologie generală

  Regiuni geografice și turistice ale lumii

  Strategii de reabilitare a mediilor degradate

  Biogeografie


  Lucrări relevante

  1. Tîrlă, L. Evaporite karst of Romania. In: Onac, B.P., Ponta, G. (Eds), Caves and Karst Systems of Romania. Springer (in press).
  2. Drăgușin, V., Tîrlă, L., Mirea, I., Nae A. Caves in the Făgăraș Mountains. In: Onac, B.P., Ponta, G. (Eds), Caves and Karst Systems of Romania. Springer (in press).
  3. Drăgușin V., Balan S., Blamart D., Forray F.L., Marin C., Mirea I., Nagavciuc V., Orășeanu I., Perșoiu A., Tîrlă L., Tudorache A., and Vlaicu M.: Transfer of environmental signals from the surface to the underground at Ascunsă Cave, Romania. Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 5357-5373 (IF/2016: 4.437). Doi:10.5194/hess-21-5357-2017
  4. Tîrlă L., Mirea I., Vijulie I., 2016. Geomorphological and structural patterns of the scarp-related steep dry valleys in limestone ridges: A case study from South Carpathians, Romania. Geomorphologie: relief, processus, environnement, 22 (4), 399-408. IF/2015: 0.673. DOI: 10.4000/geomorphologie.11528Y
  5. Tîrlă, L., Drăgușin, V., Mirea, I., Cojocaru, T., 2016. Speleomorphology of M3-R2 – The highest cave in the SE Carpathians. Revista de Geomorfologie 18, 54-62. DOI: 10.21094/rg.2016.103
  6. Tîrlă, L., Vijulie, I., 2013. Structural–tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania, Geomorphology 197 (1), 123-136. IF/2015: 2.813. DOI: 10.1016/j.geomorph.2013.05.003
  7. Tîrlă, L., 2012. Bazinul hidrografic Olănești - Studiu de geomorfologie. București, Editura Universității din București, 281 p. ISBN 978-606-16-0172-1
  8. Tîrlă, L., 2012. Elaboration of climatic maps using GIS. Case study: Olănești drainage basin, Romania. Journal of Environmental Biology 33 (3), 449-454. IF/2015: 0.56
  9. Ene, M., Osaci-Costache, G., Tîrlă, L., 2009. The caving-ins at Ocnele Mari in the Vâlcea Subcarpathians, Romania. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 32 (1), 67-72. IF/2015: 0,641


    Premii

  • 2013 - Premiul CNCS pentru publicare în revistă de prestigiu cotată ISI (articolul ”Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania” - Geomorphology 197 (2013)
  • 2010 - Premiul Uniunii Geografice Internaționale (IGU) pentru contribuții aduse la desfășurarea Olimpiadei Internaționale de Geografie, Taipei 2010
  • 2009 - Premiul de excelență MECI, idem, Polonia 2009
  • 2008 - Premiul de excelență MECT pentru rezultate deosebite obținute la olimpiada internațională de geografie, Tunisia 2008

   

  Contact

  Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 1, Et. 4, Sector 1, București 010041, România
  Fax: +4 021 315 30 74
  Email: tirla@geo.unibuc.ro, maria.laura.tirla@gmail.com

  membru al departamentului:
  Geografie Regionala si Mediu.

  departament din:
  Facultatea de Geografie.

  Curriculum Vitae

  Fisier de tip .pdf ! CV_Laura_Tirla_RO_2017

  Resurse online

  Resurse
  Pagină actualizată la 01 Decembrie 2017.