Conf. Univ. dr. Savu Totu

Facultatea de Filosofie

 

 

Adresa:
Splaiul Independentei nr. 204,
Sector 6, Bucuresti
Cod postal 060024

Telefoane:
+40 21 318 15 56, 
+40 21 318 29 74 

Fax: +40 21 318 52 89

mail: filosofie@ub-filosofie.ro

Publicații. Listă de lucrări

Listă de lucrări publicate                                                          

 

a) Cărţi şi studii în cărţi 

Nefiinţa în platonism - «Căile» lui Parmenides şi «ipotezele» lui Platon, Ed. Paideia, 2004.

Filosofia şi istoria ei – Elemente pentru o filosofie a istoriei filosofiei, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006.

Gh. Vlăduţescu (coord.), Pentru ce istoria filosofiei?, Ed. Paideia, 2003.

Pr. Petre Semen, Diac. Liviu Petcu (coord.), Credinţa şi mărturisirea ei, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010.

 

b) Articole/studii în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS

          „De la filosofia interpretării la filosofia resemnificării”, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Filosofie, 1998.

          „«Revelaţia» lui Parmenides şi «Sacrificiul» lui Platon”, în volum colectiv, Spirit si Istorie, Ed. All, 1999 .

          Adevăr şi fals“, în Revista de filosofie, nr.5-6/2001, Ed. Academiei Române.

          „Pentru o altă istorie a filosofiei”, în Revista de filosofie, nr.5-6/2001, Ed. Academiei Române.                              

 „Traduceri trădate”?, în Caiete de istoria filosofiei şi filosofia culturii,   nr.1/2001, Ed. Paideia.

 Filosofia istoriei filosofiei”, în Academica, nr.1/ 2002, Editura Academiei Române.

 Theoria platoniciană şi theoria plotiniană”, în Revista de filosofie, tomul LI, nr. 5-6/2004, Ed. Academiei Române.

 „Despre esenţa sufletului la Plotin”, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Filosofie, LI, 2002.

 „Auto-predicaţia în platonism”, în Revista de filosofie, Tomul LIII, nr. 1-2/2006, Editura Academiei Române.

 „Filosofia – ontologie şi metafizică”, în Revista de filosofie, Tomul LIII, nr. 3-4/2006, Editura Academiei Române.

 „Filosofia. În Dialog”, în Revista de filosofie Tomul LIV, nr. 1-2/2007, Editura Academiei Române.

 

 

c) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale (cu ISSN sau ISBN)        

“Influences plotiniennes chez Bruno”, în Atti - Il Seminario Internationale e Interdisciplinare “Giordano Bruno e il Rinascimento quale prospettiva verso una cultura europea senza frontiere”, Bucarest, 3-5 dicembre 2000, Publishing House Fundatia Culturală Română, 2002.

“Image et contemplation chez Plotin. Le miroir brisé (Enn. I,4,10)”, în Images, formes et déformation, Actes du colloque des 6 et 7 février 2004, sous la direction de Jean-Jacques Wunenburger, Mauro Carbone et G. Vlăduţescu, Université « Jean Moulin Lyon 3 », 2005.

 Image et logos chez Plotin,  în volumul Images, systèmes, langages, Actes du colloque des 14 et 15 juin 2006, sous la direction de Mircea Dumitru, Mihaela Pop, Viorel Vizureanu et Sabin Totu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filosofie, Editura Universităţii Bucureşti, 2008.

           „Platon: le philosophe par excellence de la «mentalité primitive»”, în volumul Symbolon, 4/2008, Mircea Eliade et la pensée mytique, Coordinateurs Ionel Buse et Jean-Jacques Wunenburger, Universitatea din Craiova, Centrul de Studii asupra Imaginarului şi Raţionalităţii „Mircea Eliade” – Université Jean Moulin Lyon III, Institute de Recherches Philosophiques, 2008.        

 

 

d)  Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (cu ISSN sau ISBN) 

   „Apofatică şi ontologie”, în Dialogul dintre teologie şi filosofie, Editura Trinitas, 2008.

   „Statutul cunoaşterii în Grecia veche. Academia şi Lyceul ca instituţii de învăţământ superior”, în volumul Structura Universităţii, Structura cunoaşterii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008.    

    „Filosofia creştină în concepţia lui Mircea Vulcănescu”, în Dialogul dintre teologie şi filosofie, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, 2009.

     „Viitorul religiei în postmodernitate: este credinţa creştină iraţională?”, în volumul Cultura postmodernă - Orizonturi de interpretare, Editura Printech, Bucureşti, 2010.     

 

 

 

e) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice     

         1. Antologii şi ediţii îngrijite

 

§  Istoria filosofiei în texte alese - Antichitatea. Evul Mediu (antologie), Gh. Vlăduţescu, I. Bănşoiu, S. Totu, Ed. Paideia, 2004.

§  Constantin Rădulescu-Motru, Opere alese, 2 vol., ediţie îngrijită de Gh. Vlăduţescu, Al.Boboc şi S. Totu, Ed. Academiei Române, 2005.

§  P.P. Negulescu, Opera filosofică, ediţie îngrijită de Gh. Vlăduţescu, Al.Boboc şi S. Totu, Ed. Academiei Române, 2006.

§  Ion Petrovici, Scrieri filosofice, ediţie îngrijită de Gh. Vlăduţescu, Al.Boboc şi S. Totu, Ed. Academiei Române, 2006.

 

2. Traduceri

Enciclopedie de filosofie şi ştiinte umane, De Agostini, pp. 1080 -1172, Ed. All, 2004.

 

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, Bucuresti Cod postal 060024
Tel: +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 29 74
Email: sabintotu[at]yahoo.com
web: filosofie.unibuc.ro

Curriculum Vitae

Fisier de tip .pdf ! TOTU SAVU_CV_EUROPASS_2012

Resurse online

 
Pagină actualizată la 20 August 2012.