Cartografie computerizata

Cursuri:
1.Dezvoltări şi perspective în cartografie  
2.Mediul ca purtător de informaţii, produse ale SIG, geoimagini şi harti
3.Structuri de date şi iformaţii cartografice, date vectoriale, raster şi grilă
4.Metode de culegere a datelor cartografice
5 Mijloace hardware pentru cartografierea digitala
6.Programe de cartografiere digitala

Lucrari practice:
1.Culegerea datelor cartografice in fisiere ASCII
2.Transferul datelor cartografice in alte formate ale bazelor de date
3.Generarea automată a elementelor bazei matematice (proiecţiei cartografice)
4.Desenarea elementelor de continut folosind programe open source
5.Consultarea bazelor de date cartografice existente
7.Tipuri de obiecte cartografice
9.Desenarea obiectelor in diverse aplicatii
10.Editarea elementelor de continut ale hartilor
11.Modificarea scarii si afisarea hartilor la diferite scari 

 

Pagină actualizată la 20 Februarie 2011.