Modificari globale ale mediului

Cursuri:
1.Ştiinţa Sistemului Terestru Global. Cadrul teoretic şi conceptual. Sistemul global al reliefului terestru
2.Tipurile de modificări globale ale mediului şi impactul lor asupra reliefului
3.Modificările globale sistemice ale mediului. Ciclul carbonului, efectul de seră şi încălzirea globală a climei. Reducerea stratului de ozon. Ridicarea nivelului Oceanului Planetar şi impactul asupra ţărmului. Intensificarea fenomenului EL NINO şi circulaţia termohalină
4.Modificările globale cumulative ale mediului şi influenţa lor asupra reliefului. Modificările cuverturii terestre şi ale utilizării terenurilor. Despăduririle, seceta şi deşertificarea. Degradarea solurilor, intensificarea eroziunii şi alunecărilor
5.Diferenţieri spaţiale ale intensificării fenomenelor extreme şi impactul lor asupra reliefului. Legături conective şi procese de tip teleconectiv

Seminar:
1.Metode de evaluare a Sistemului Terestru Global. Sisteme globale de monitoring al mediului
2.Sisteme Geografice Informaţionale pentru evaluarea globală a reliefului
3.Metode de evaluare a evoluţiei climei. Seturi de date şi indicatori proxy
4.Înregistrarea efectelor fenomenelor climatice extreme. Aplicaţii la România
5.Metode de evaluare a degradării mediului, cu accent asupra proceselor geomorfologice
6.Stabilirea diferenţiată a unor indicatori de dezvoltare durabilă în funcţie de particularităţile reliefului

 

Pagină actualizată la 20 Februarie 2011.