Proiectare asistata de calculator

 

Cursuri:
1.Cadastru general si cadastru de specialitate. Bunuri imobile, parcele si cladiri. Retele utilitare.
2.Planuri si fise ale parcelelor, planuri de cladiri, sectiuni si vederi
3.Date digitale, definitie, utilizare, sisteme de coordonate
4.Formate de date digitale, formate de schimb
5.Pachete software pentru proiectarea asistata de calculator
6.Operatiuni de desenare a reprezentarilor plane
7.Operatiuni de desenare a obiectelo 3D. Modele digitale altimetrice

Lucrari practice:
1.Pachete de programe pentru CAD
2.Date CAD, formate de date
3.Generarea elementelor desenelor CAD.
4.Desenarea elementelor de continut
5.Consultarea bazelor de date CAD existente
6.Aplicatii CAD Open Source
7.Tipuri de obiecte CAD
9.Manipularea fisierelor DXF in aplicatii SIG
10.Editarea elementelor de continut ale desenelor
11.Modificarea scarii si afisarea desenelor la diferite scari 

 

Pagină actualizată la 20 Februarie 2011.