Proiectarea SIG

Cursuri:
1.Planul strategic al unui SIG (GIS). Definitii. Domenii de realizare pentru un SIG. Sisteme informaţionale geografice centrale sau de organizaţie.
2.Stabilirea cerinţelor anteproiectare. Implicaţii organizaţionale. Stabilirea necesitatilor si a utilizatorilor. Studiu de fezabilitate.
3.Proiectarea SIG (GIS)  Proiectarea structurii bazei  de date  Crearea dictionarului de date, proiectarea tabelelor si relatiilor datelor. Definirea metadatelor si proiectarea structurii acestora.
4.Proiectarea structurii datelor spaţiale, Mixtarea modelelor de date. Cele trei modele principale de date. Teme sau straturi de date. Relatii topologice si acoperiri. Structuri pe obiecte. Alegerea sistemelor de coordonate si a proiectiei cartografice. Probleme de precizie. Folosirea GPS.
5.Proiectarea structurii datelor tematice (atribut). Campuri in tabele de tip D şi G, Proiectarea netodelor de culegere a datelor. Proiectarea aplicatiilor de folosire a datelor spatiale, de pozitie si  si tematice,
6.Proiectarea procedurilor de folosire a geoimaginilor cartografice, de teledetectie si fotogrammetrice in cadrul unui SIG. Analiza preciziei datelor. Particulatitati de georeferentiere. Geoimaginile ca fundal si ca suport pentru vectorizare.
7.Implementarea structurilor de date, alegerea echipamentelor hardware şi a software-ului si implementarea acestora, pregatirea personalului si crearea organizatiei de implementare si exploatare pentru  SIG.
8.Particularitati pentru diferitele domenii si organizatii in care se creaza SIG. Integrarea in sistem a metodelor specifice serviciilor bazate pe localizare. Probleme postimplementare,

Lucrări practice/Seminarii/Proiecte:
1.Intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru un domeniu particular (repartizat de profesor).
3.Proiectarea SIG (GIS)  Proiectarea structurii bazei  de date  Crearea dictionarului de date. Definirea metadatelor si proiectarea structurii acestora.
4.Proiectarea structurii datelor spaţiale si a metodelor de culegere a datelor, Alegerea sistemelor de coordonate si a proiectiei cartografice. Folosirea GPS.
5.Proiectarea datelor tematice (atribut). Proiectarea aplicatiilor de folosire a datelor spatiale, de pozitie si si tematice,
6.Proiectarea procedurilor de folosire a geoimaginilor cartografice, de teledetectie si fotogrammetrice in cadrul unui SIG.
7.Intocmirea unui plan de implementare a  SIG.
8.Intocmirea unui plan de masuri postimplementare.

 

Pagină actualizată la 20 Februarie 2011.