SIG avansate

Cursuri:
1.Mediul ca purtător de informaţii, hărţi şi alte produse multimedia (referat)
2.Sistemul informatic geografic, componente, functii avansate, utilizatori
3.Structuri de date şi iformaţii geografice, date vectoriale, raster şi grilă
4.Metode de culegere a datelor geografice
5.Hardware pentru SIG
6.Pachete de programe pentru SIG, functii ale programelor
7.Proiectarea SIG, etape de realizare
8.Analiza geografica. Produse realizate cu pachetele de programe si tehnologiile SIG

Lucrari practice:
1.Modele digitale ale mediului, geoimagini şi SIG, aplicatii SIG
2.Exemple de structuri si formate de date SIG (GIS) pentru diferite aplicatii
3.Generarea automată a elementelor bazei matematice in SIG, transformari de datum si de proiectii
4.Digitizarea geoimaginlor şi realizarea bazelor de date geografice
5.Documentarea pe web asupra cursurilor online SIG (GIS)
6.Realizarea de produse cartografice folosind SIG (GIS)
7.Realizarea de produse grafice (diagrame, cartodiagrame) si nongrafice
8.Vizualizarea geoimaginilor SIG
9.Folosirea in SIG a bazelor de date relationale
10.Calcule folosind datele SIG (GIS)
11.Consultarea SIG (GIS) pe web

 

Pagină actualizată la 20 Februarie 2011.