Sisteme de analiza spatiala

Cursuri:
1. Definirea conceptului de spaţiu. Spaţializare.
2. Pachete de programe destinate SAS
3. Principii ale datelor spaţiale. Relaţii. Topologii.
4. Tipuri de obiecte spaţiale. Intervale de probare. Alterarea pe distanţă
5. Autocorelaţia spaţială şi măsurarea acesteia.
6. Generalizarea datelor
7. Geostatistical Analyst. Spatial Analyst.
8. Reprezentări 3D ale formelor de relief şi ale mediilor urbane
9. Valorizarea metadatelor. Standarde. GeoNetwork
10. Politici de date spaţiale. Context global, european, naţional.
11. Reprezentări finale ale datelor spaţiale în standarde cartografice.
12. Open source: o soluţie completă în analiza spaţială

Lucrări practice:

1. Interogarea datelor vectoriale.
2. Interogarea datelor raser. Funcţii aplicate între datele de tip raster.
3. Reproiectări. Proiecţii ce au funcţionat în România
5. Geostatistical Analyst.
7. Reprezentări 3D ale formelor de relief. Analiza comparativă în programe diferite.
9. VTP: oraşe reprezentate 3D. Virtual city concept.
12. Mapserver. Exemplificări cu proiecte dezvoltate.
13. Geonetwork. Definiri metadate. Standarde.

 

Pagină actualizată la 20 Februarie 2011.