Literatură comparată

 

Imaginat ca un teritoriu deschis, ca un spaţiu al colaborării, al participării şi al dialogului, seminarul de literatură comparată are o miză dublă.

Pe de o parte, el urmăreşte, în primul semestru, apropierea de textele şi autorii „de altă dată”, precum Homer, Eschil, Euripide, Arnaut Daniel, Chrétien de Troyes, Dante, Petrarca, Boccaccio, Chaucer, aşa cum se (re)descoperă ei prin ochii cititorului din secolul al XXI-lea. În al doilea semestru, seminarul îşi propune să analizeze atât punctele de tensiune, cât şi momentele de contiguitate din literatura şi cultura secolelor XVI – XVIII, pornind de la o selecţie (subiectivă, desigur!) a textelor unor autori precum Shakespeare, Molière, Corneille, Racine, Cervantes, Sterne şi Diderot.

Pe de altă parte, seminarul vizează familiarizarea studenţilor cu problematica proprie comparatismului, dar şi cu câteva dintre metodele de investigare şi instrumentele specifice disciplinelor acestui domeniu.

În plus, întâlnirile din cele două semestre caută nu doar să completeze sfera subiectelor tratate în cadrul prelegerilor magistrale, ci, mai ales, să o extindă, punând accentul în special pe studiul individual al surselor primare, dar şi pe dezvoltarea abilităţilor de cercetare, a capacităţilor de exprimare orală şi scrisă şi pe exersarea spiritului critic personal.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Martie 2011.