Specii dramatice - secolul XX (atelier)

 

Atelierul de Specii dramatice porneşte de la o dublă premisă – pe de-o parte, (re)întoarcerea la dramaturgii secolului XX, înţeleşi în primul rând ca individualităţi; pe de altă parte, modul în care contemporaneitatea continuă să recepteze şi să transpună în scenă sau pe peliculă creaţiile lor. Un atare demers va urmări, în ultimă instanţă, modul în care textul dramatic este recuperat de cititorul de astăzi, tocmai din prisma acestor multiple lecturi.

Naşterea teatrului modern – A. P. Cehov, H. Ibsen, F. G. Lorca

Relaţia text-autor-actor-spectator – L. Pirandello

Marii dramaturgi americani – T. Williams, A. Miller, E. O’Neill

Direcţii şi tendinţe in teatrul european – J. Osborne, A. de Jarry, E. Ionescu, S. Beckett, J. P. Sartre, J. Anouilh

 

Bibliografie

Surse primare

A. P. Cehov, Pescăruşul; Livada de vişini

H. Ibsen, Nora

F. G. Lorca, Nunta însângerată; Casa Bernardei Alba

L. Pirandello, Şase personaje în căutarea unui autor

T. Williams, Menajeria de sticlă; Un tramvai numit dorinţă

A. Miller, Moartea unui comis voiajor

E. O’Neill, Din jale se intrupează Electra; Lungul drum al zilei către noapte

J. Osborne, Priveşte înapoi cu mânie

A. de Jarry, Ubu rege

E. Ionescu, Regele moare; Scaunele; Lecţia; Cantăreaţa cheală

S. Beckett, Aşteptandu-l pe Godot

J. P. Sartre, Muştele; Cu uşile închise

J. Anouilh, Antigona; Becket

Surse secundare (selectiv)

***, Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, Antologie, postfaţă şi note de B. Elvin, vol. I & II, BPT, Bucureşti, Editura Minerva, 1973

Marvin Carlson, Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present, Cornell University Press, 1993 (Expanded edition)

Richard Gilman, Checkhov's Plays: An Opening into Eternity, Yale University Press, 1995

Richard Gilman, The Making of the Modern Drama. A Study of Buchner, Ibsen, Strindberg, Chekhov, Pirandello, Brecht, Beckett, Handke, Yale University Press, 2000

Jacqueline de Jomaron (coord.), Le Theatre en France du Moyen Age a nos jours, Armand Colin, 1992

Kimball King, Western Drama Through the Ages, Greenwood Publishing Group, 2007

David Krasner (ed.), A Companion to Twentieth-Century American Drama, Blackwell Publishing, 2005

Vladimir Nabokov, Lecţii de literatură rusă, Bucureşti, Editura Thalia, 2004

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 01 Aprilie 2011.