Specii epice - secolul XX (atelier)

 

Eliberat de tentaţia exhaustivităţii şi rigoarea formalităţii academice, Atelierul de proză (scurtă) - după cum a fost el numit de participanţi - este întâi de toate un teritoriu al dialogului şi al (re)întâlnirii cu textul, a cărui mobilitate şi deschidere înlesneşte în primul rând apropierea de şi prin intermediul cărţilor.

Scopul său, vădit temerar, este (de ce nu?) lectura de plăcere (nu însă lectura facilă), lectura ce ridică semne de întrebare (nu doar de mirare), lectura care provoacă insomnii (pentru că citeşti toata noaptea până la 8 şi jumătate când trebuie să ajungi la atelier), lectura personală (evident, mereu şi mereu alta), lectura pe care o propui celuilalt.

Din această perspectivă bibliografia atelierului este una provizorie (completarea ei revine tuturor participanţilor), propunându-şi să cerceteze mai îndeaproape multitudinea de stiluri, teme, motive şi contexte ce ţin de scriitori pe care îi citeşti şi la care te întorci întotdeauna.

 

Bibliografie provizorie:

 

Ficţiuni despre ficţiuni?

A. P. Cehov, Ce se întâlneşte cel mai adesea în romane, nuvele etc.

J. Cortázar, Sticla în mare

 

Realismul fantazat sau fantezia realistă?

F. Kafka, Colonia penitenciară; Un artist al foamei

 

Lectura în labirint

J. L. Borges, Grădina potecilor ce se bifurcă; Borges şi eu

 

Poveri

G. G. Marquez, Un domn foarte bătrân cu nişte aripi uriaşe

J. Cortázar, Continuitatea parcurilor

 

Istorii insolite cu frizeri

J. Hašek, La frizer

N. V. Gogol, Nasul

 

Marginali(zaţi)

E. Ionescu, Însinguratul

A. Camus, Străinul

 

Don Juan «revisited»

M. de Unamuno, Trei nuvele exemplare şi un prolog

P. Handke, Don Juan (povestit de el însuşi)

 

Poveşti cu povestitori

M. V. Llosa, Povestaşul

S. Rushdie, Harun şi marea de poveşti

 

P.S.: Semestrul acesta (primul din anul universitar 2006-2007), bibliografia a fost completată cu următoarele titluri:

 

„Alter-native”

J. Saramago, Eseu despre orbire

J. Cortázar, Autostrada din sud

 

Lectură de gen

Lucia Etxebarria, Beatriz şi corpurile cereşti

 

„Realismul tragic”

S. Rushdie, Shalimar clovnul

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Martie 2011.