Bazele Chimiei Organice

Obiectivele generale ale cursului: Cunoașterea principalelor noțiuni, a terminologiei și a conceptelor de bază în chimia organică, precum și dezvoltarea de aptitudini practice în laboratorul de chimie organică.

Obiectivele specifice ale cursului:

 • Recunoașterea principalelor funcțiuni organice și a structurii acestora:
  • să cunoască modul de formare a legăturii chimice în compușii organici
  • să știe să scrie structuri organice
  • să recunoască principalele funcțiuni organice
  • să denumească structuri organice simple mono- și polifuncționale
  • să cunoască noțiuni de izomerie și tipurile de izomeri
  • să cunoască principalele tipuri de intermediari și reacții în chimia organică
 • Cunoașterea normelor de protecție a muncii.
 • Cunoașterea principalelor ustensile, piese de sticlărie, echipamente, operații și tehnici utilizate în laboratorul de chimie organică.
 • Cunoașterea principalelor metode de purificare și separare a compușilor organici.

Sistemul de evaluare a cunoștințelor: Studenţii vor fi verificaţi pe parcursul semestrului prin două teste anunţate. Pe parcursul laboratorului vor fi verificați prin două teste anunțate, iar la finalul laboratorului vor susține un colocviu scris. La sfârșitul semestrului vor susține un examen scris (număr de credite aferent diciplinei = 6). Nota finală va fi calculată astfel: 70 % nota obținută la examenul scris, 10 % nota de la colocviul de laborator, 10% nota pentru activitatea desfășurată în laborator pe timpul semestrului, 5% media notelor de la lucrările de verificare și 5% media notelor obținute la teme.

 

 

Pagină actualizată la 16 Ianuarie 2018.