Procese Tehnologice si Protectia Mediului

Obiectivele cursului: Cursul de “Procese Tehnologice si Protectia Mediului” se adresează studenţilor Facultăţii de Chimie, specializarea Chimia Mediului, anul II. Cursul are ca obiective principale: studiul unor operatii unitare din chimia tehnologica, studiul unor procese chimice din industria chimica anorganica, de prelucrare a petrolului si organica. Studentii sunt familiarizati cu principiile de realizare a proceselor chimice si cu metodele moderne utilizate pentru minimizarea emisiilor poluante din fiecare proces studiat.

Competențe acordate de absolvirea cursului: Participarea la curs ofera studentilor o imagine a complexitatii proceselor chimice, pornind de la materiile prime necesare unui proces chimic, prelucrarea acestora prin diverse operatii, chimismul transformarii in produsii doriti si minimizarea efectelor nedorite ale poluarii mediului ce pot rezulta din aplicarea practica a procesului studiat. Studentii trebuie sa cunoasca pricipalele metode moderne de depoluare in functie de natura poluantului, iar cunostinte acumulate vor putea fi aplicate dupa absolvire, in domenii legate de chimia mediului.

Sistemul de evaluare a cunoștințelor: Studenţii vor fi verificaţi pe parcursul semestrului prin două teste anunţate. La finalul laboratorului vor susține un colocviu scris, iar la sfârșitul semestrului vor susține un examen scris. Nota finală va fi calculată astfel: 70 % nota obținută la examenul scris, 20 % nota de la colocviul de laborator și 10% media notelor de la lucrările de verificare.

 

Pagină actualizată la 19 Octombrie 2016.