Toxicologie organica

Obiectivele cursului: Cursul de "Toxicologie Organică" se adresează studenților de la specializarea Chimia Mediului, anul II. Cursul are ca obiective principale cunoașterea conceptelor fundamentale legate de toxicologia compușilor organici, interacția lor cu organismele vii - expunere, absorbție, distribuție, biotransformare și eliminare - și efectele produse (locale, sistemice acute sau cronice, cumulative), cunoașterea conceptelor de bază în ecotoxicologie, acțiunea compușilor organici toxici asupra ecosistemelor, cunoașterea principalelor metode de clasificare, evaluare și testare a substanțelor toxice organice.

Competențe acordate la absolvirea cursului: Participarea la curs oferă studenților o imagine de ansamblu asupra efectelor substanțelor xenobiotice, modalităților de evaluare a toxicității și căilor posibile de absorbție, distribuție și biotransformare a compușilor toxici în organisme. De asemena, studenții vor cunoaște aspecte fundamentale ale ecotoxicologiei, privind distribuția și efectele poluanților organici în ecosisteme: persistență, bioacumulare, bioconcentrare, evoluția în lanțul trofic, pentru a putea aplica aceste cunoștințe după absolvire, în evaluarea impactului compușilor organici toxici în mediu.

Sistemul de evaluare a cunoștințelor: Studenţii vor fi verificaţi pe parcursul semestrului prin două teste anunţate. La finalul laboratorului vor susține un colocviu scris, iar la sfârșitul semestrului vor susține un examen scris. Nota finală va fi calculată astfel: 70 % nota obținută la examenul scris, 20 % nota de la colocviul de laborator și 10% media notelor de la lucrările de verificare.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Octombrie 2016.